logo

Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Funkce

Schlüter-KERDI-BOARD-W je prefabrikovaný vestavný prvek pro vytvoření samostatného umyvadla s odkládací plochou pro přívod vody pomocí přívodní armatury pro montáž na stěnu. Je vyrobený z multifunkčního podkladu pro pokládku obkladů a dlažeb Schlüter-KERDI-BOARD lze jej přímo obkládat obklady a dlažbou do tenké vrstvy lepidla.

Lze jej individuálně a snadno přizpůsobit místním podmínkám: volně zavěšený pomocí volitelně dostupných nástěnných konzolí, nejlépe ve výklencích a rozích stěn, nebo pomocí nožiček z 50 mm KERDI-BOARD. (viz též odpovídající technický list 12.1)

Odtokový adaptér, který je součástí dodávky, s pevně integrovanou pružnou těsnicí manžetou KERDI a připojovacím závitem 11/4" umožňuje připojení běžně dostupných sifonů. Ve spojení s prefabrikovanými rohovými tvarovkami KERDI-KERS, které jsou rovněž součástí dodávky, lze rovněž zajistit bezpečné utěsnění k přiléhající stěně.

Jako odvodňovací profily jsou k dispozici dvě provedení z řady KERDI-LINE VARIO. Podle potřeby je lze zkrátit, výškově nastavit a jsou dodávány z výroby se dvěma odpovídajícími koncovkami. (viz též odpovídající technický list 8.10)

V případě potřeby nabízí systém LIPROTEC široký výběr profilů pro individuální osvětlení umyvadla.


Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Zpracování

Volná instalace na nohy a pro montáž do niky:

 1. Určete instalační výšky podle obr. 2.
 2. Umyvadlo KERDI-BOARD lze individuálně přizpůsobit místním podmínkám dle obrázku 3. Pro volně stojící instalaci se používají dvě nožičky z desek KERDI-BOARD o tloušťce nejméně 50 mm, které lze umístit vlevo nebo vpravo mezi umyvadlo a jeho konec.
 3. Vzhledem k odtokovému hrdlu v blízkosti stěny je použití komerčně dostupného trubkového sifonu možné pouze v omezené míře, jak je znázorněno na obr. 4. Zde by měl být použit designový lahvový sifon nebo nejlépe podomítkový sifon (obr. 5).
 4. Montážní díly se vzájemně slepí napevno pomocí montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX, které je součástí sady (obr. 6 a 8). Dodané výplňové díly se vkládají do dutin určených pro upevnění konzol (obr. 7).
 5. Izolace se provádí nalepením izolačních manžet KERDI-KERS, která jsou součástí sady, těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L (není součástí dodávky). (Obr. 9) Odtokový adaptér se navíc upevní v oblasti průchodky pomocí KERDI-FIX (obr. 10).
 6. V případě instalace do niky musí být zajištěna minimální podložka 20 mm po celé šířce umyvadla. (obrázek 12 a 13).

Schlüter-KERDI-BOARD-W
Rozměry

 1. Umyvadlo KERDI-BOARD lze individuálně přizpůsobit místním podmínkám (obr. 2).
 2. Vyvrtané otvory vyznačte pomocí dodané vrtací šablony (obr. 3).
 3. Naneste dostatečné množství montážního lepidla KERDI-FIX na zadní stranu umyvadla (obr. 7) a zatlačte jej na konzole (obr. 8), aby došlo k pevnému spojení se stěnou.
 4. Izolace se provádí nalepením izolačních manžet KERDI-KERS, které jsou součástí sady, těsnicím lepidlem KERDI-COLL-L (není součástí dodávky). (Obr. 9) Odtokový adaptér se navíc upevní v oblasti průchodky pomocí KERDI-FIX.

Upozornění:

Po instalaci a obložení obkladem z dlaždic nebo přírodního kamene unese umyvadlo KERDI-BOARD-W v jakékoli variantě instalace zatížení až 50 kg.


Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Materiál

Schlüter-KERDI-BOARD-W má sendvičovou konstrukci a skládá se ze čtyř vrstev extrudované tuhé pěny XPS o tloušťce desky 28 mm, 2x 25 mm a 5 mm. Povrch desek o tloušťce 28 mm a 5 mm je z obou stran opatřen speciálním bezcementovým ztužujícím materiálem a střiží pro účinné kotvení do tenkovrstvého lepidla nebo stěrkových krycích materiálů a potištěným rastrem pro řezání 10 x 10 mm. Desky jsou k sobě slepeny napevno.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Povrch umyvadla KERDI-BOARD je vodotěsný a odolný proti obvyklému chemickému namáhání, které běžně vzniká ve spojení s keramickým obkladem a dlažbou. V oblastech, kde je to nutné, lze ve spojení se Schlüter-KERDI resp. -KERDI-BOARD vytvořit ověřenou kontaktní izolaci.

Umyvadlo KERDI-BOARD je povrchově rovné, i při jednostranném tepelném nebo vlhkostním namáhání zůstává tvarově stálé, je odolné proti stárnutí a vysoce stabilní.

Oblasti použití jsou velmi široké. Podklady je nutné prověřit na dostatečnou stabilitu a další požadavky, které vyplývají z použití pro uvedený objekt.

Instalace volně zavěšeného umyvadla KERDI-BOARD pomocí volitelně dodávaných nástěnných konzolí.

Upozornění: Podklad pro upevnění musí být rovný, vertikální a vhodný pro dostatečný přenos zatížení.


Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Upozornění

Umyvadla KERDI-BOARD by měla být skladována naležato nebo jinou vhodnou formou. V případě uskladnění venku musí být prvek chráněn před přímým slunečním zářením a povětrnostními vlivy.


Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Varianty


Schlüter-KERDI-BOARD-W

Schlüter-KERDI-BOARD-W

Sada obsahuje:

 • Prefabrikované umyvadlo z desek KERDI-BOARD
 • Tvarovky Schlüter-KERDI-KERS (pravá a levá)
 • Adaptér odtoku s připojovacím závitem 1¼ palce včetně těsnicí manžety KERDI
 • Kartuše KERDI-FIX

Upozornění: Umyvadlo KERDI-BOARD-W lze kombinovat pouze s našimi odvodňovacími profily KERDI-LINE-VARIO COVE a WAVE.


Schlüter-KERDI-BOARD-AB

Schlüter-KERDI-BOARD-AB

Sada obsahuje:

 • 2 konzole
 • Upevňovací materiál
 • Vrtací šablona

Schlüter®-KERDI-BOARD-W


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?