logo

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Použití a funkce

Schlüter-DITRA-HEAT-E pro instalaci, monitorování a používání elektrického podlahového vytápění Schlüter-DITRA-HEAT obsahuje regulátory teploty, topné kabely a testovací nástroje. Jednotlivé komponenty se ustavují/používají společně se separačními rohožemi Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO nebo Schlüter-DITRA-HEAT-PS/HEAT-DUO-PS.

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R jsou teplotní regulátory k regulaci teploty v místnosti. Podle modelu si můžete vybrat mezi strategiemi regulace teploty vzduchu v místnosti, teploty svrchního povrchu nebo teploty vzduchu v místnosti s omezením povrchové teploty.

Teplotní regulátory DITRA-HEAT-E-R mají klasické rozměry, takže je lze instalovat do standardních podomítkových krabic. Teplotní regulátory lze navíc kombinovat se spínacími programy mnoha výrobců.

Teplotní regulátory DITRA-HEAT-E-R jsou provozovány s napětím 230 V~, mají maximální spínací výkon 16 A, a proto jsou předurčeny k ovládání topných kabelů Schlüter-DITRA-HEAT-E. Separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO a DITRA-HEAT-PS/-HEAT-DUO-PS, koncipované k uložení topných kabelů, vytvářejí základ teplotně řízeného/vyhřívaného povrchu.

Kromě použití s topnými kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E lze teplotní regulátory Schlüter-DITRA-HEAT používat také k ovládání servopohonů Schlüter-BEKOTEC-THERM-ESA.

Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK je topný kabel s výkonem 12,5 W/m k pokládce do separačních pásů Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO nebo Schlüter-DITRA-HEAT-PS/HEAT-DUO-PS.

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC je topný kabel s výkonem 7,5 W/m k pokládce do separačních pásů Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO nebo Schlüter-DITRA-HEAT-PS/HEAT-DUO-PS. S výkonem nižším o 40 % než u topného kabelu DITRA-HEAT-E-HK je vhodný zejména k použití v energeticky úsporných budovách.

Schlüter-DITRA-HEAT-CT je tester kabelů k měření odporu elektrických topných kabelů DITRA-HEAT-E-HK a DITRA-HEAT-E-CHC a dálkových snímačů dodávaných s regulátory DITRA-HEAT-E během instalace. V případě poškození upozorní uvedená jednotka zpracovatele zvukovým signálem

Topné kabely systému DITRA-HEAT je povoleno provozovat pouze s regulátory DITRA-HEAT-E.

Upozornění: Topné kabely je zakázáno zkracovat. Při výběru topného kabelu mějte na paměti, že vyhřívaná plocha v m² uvedená v tabulce neudává velikost místnosti. Ke stanovení vyhřívané plochy je od velikosti místnosti nutno odečíst nevytápěné zóny – například okrajové zóny a zastavěné plochy.

Při pokládce dálkových snímačů přímo do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT je potřeba nainstalovat rovněž rezervní snímač, který je součástí dodávky.

Příklad umístění dálkových snímačů

Přechod z topného kabelu na připojovací kabel (svorku) je označen otiskem a nálepkou „Übergang/Connection“ (Přechod/připojení).

Tento PTC termistor (4 m) musí být umístěn přímo do připojovací krabice nebo až k regulátoru. PTC termistor lze zkrátit na max. 1,00 m před svorkou.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Materiál

Teplotní regulátory DITRA-HEAT-E-R se dodávají v různých provedeních.

DITRA-HEAT-E-R6 je komplexní teplotní regulátor s připojením WiFi a volitelným hlasovým ovládáním. Reguluje podlahové krytiny a obklady stěn elektricky vyhřívané systémem DITRA-HEAT-E. Ovládání probíhá alternativně prostřednictvím dotykového displeje o velikosti 2" (5,1 cm), aplikace Schlüter-HEAT-CONTROL pro iOS a Android nebo hlasového ovládání prostřednictvím nástroje Amazon Alexa nebo Google Assistant.

DITRA-HEAT-E-R4 je analogový regulátor, který se používá k jednoduché regulaci povrchové teploty. Je vybaven přídavným vstupem k připojení externích spínacích hodin, které v případě potřeby přepnou z denního provozu na noční.

DITRA-HEAT-E-R je model s dotykovou obrazovkou s barevným a intuitivně ovládaným 2" displejem a umožňuje přesné nastavení teplot podle časového plánu.

Strategii regulace lze volit mezi povrchovou teplotou a teplotou vzduchu v místnosti. V režimu regulace teploty vzduchu v místnosti lze pracovat také s omezením povrchové teploty.

DITRA-HEAT-E-R3 je vybavený dotykovým displejem o velikosti 3,5" (8,9 cm), který umožňuje díky víceřádkovému displeji pohodlnější ovládání. Způsob funkce a oblast použití odpovídají regulátorům s dotykovou obrazovkou o velikosti 2".

DITRA-HEAT-E-HK je topný kabel s certifikací VDE a je ovládán/pracuje se síťovým napětím 230 V. Topný kabel je vodotěsný (třída krytí IP 67) a je schválen k použití ve vlhkých prostorách. DITRA-HEAT-E-HK se nabízí v různých délkách. Podle vzdálenosti pokládky lze dosáhnout topného výkonu 136 W/m² nebo 200 W/m².

DITRA-HEAT-E-CHC je topný kabel s certifikací VDE a je ovládán/pracuje se síťovým napětím 230 V. Topný kabel je vodotěsný (třída krytí XP7) a je schválen k použití ve vlhkých prostorách. DITRA-HEAT-E-CHC se nabízí v různých délkách. Podle vzdálenosti pokládky lze dosáhnout topného výkonu 80 W/m² nebo 120 W/m².

DITRA-HEAT-CT je tester kabelů k měření odporu elektrických topných kabelů DITRA-HEAT-E-HK a DITRA-HEAT-E-CHC a dálkových snímačů dodávaných s regulátory DITRA-HEAT-E během instalace. Svorky k zapojení kabelů monitorování jsou pro bezpečnou kontrolu barevně označeny. Tester DITRA-HEAT-CT je při monitorování/měření napájen přiloženou baterií. Během celé fáze instalace monitoruje tester DITRA-HEAT-CT odpor topných kabelů. V případě poškození je zpracovatel upozorněn akustickým poplašným signálem. 60 minut po posledním stisknutí tlačítka se tester kabelů sám vypne (nemá funkci ukládání hodnot do paměti).

Vlastnosti materiálu
a oblasti použití:

Použití regulátoru DITRA-HEAT-E je povoleno pouze v interiéru.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E


<a name='er'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R je regulátor teploty pro regulaci pomocí Schlüter-DITRA-HEAT-E elektricky vytápěných dlažeb a obkladů. Obsluha probíhá přes dotykový displej 2" (5,1 cm). Regulátor teploty volitelně řídí teplotu povrchu nebo pokojovou teplotu podle časového plánu. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

 

<a name='er'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Upozornění:
Při pokládce dálkových čidel přímo do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT je potřeba nainstalovat rovněž rezervní čidlo, které je součástí dodávky.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 je regulátor teploty s dotykovým displejem 3,5“ (8,9 cm) pro časově řízenou regulaci elektricky vytápěných dlažeb a obkladů stěn se Schlüter-DITRA-HEAT-E. Přístroj lze používat volitelně čistě pro regulaci teploty obkladů a dlažeb nebo pro regulaci s vlivem na teplotu v místnosti. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Upozornění:
Při pokládce dálkových čidel přímo do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT je potřeba nainstalovat rovněž rezervní čidlo, které je součástí dodávky.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 je analogový regulátor teploty pro elektrické temperování dlažby a obkladů stěn se Schlüter- DITRA-HEAT-E. Uživatelsky příjemný regulátor je vybaven vypínačem a volicím kotoučem pro nastavení požadované teploty. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Upozornění:
Při pokládce dálkových čidel přímo do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT je potřeba nainstalovat rovněž rezervní čidlo, které je součástí dodávky.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI je regulátor teploty pro časově řízené elektrické vytápění dlažeb a obkladů stěn se Schlüter- DITRA-HEAT-E. Ovládání lze provádět pomocí dotykového displeje 2" (5,1 cm) nebo pomocí smartphonu / tabletu s bezplatnou aplikací Schlüter-HEAT-CONTROL přes Wi-Fi síť. Přístroj lze používat volitelně čistě pro regulaci teploty obkladů a dlažeb nebo pro regulaci s vlivem na teplotu v místnosti. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 je regulátor teploty all-in-one s WiFi a volitelným ovládáním hlasem. Reguluje elektrické vytápění podlah a stěn pomocí Schlüter-DITRA-HEAT-E. Ovládání lze alternativně provádět na dotykovém displeji 2" (5,1 cm), aplikací Schlüter-HEAT-CONTROL dostupnou pro iOS a Android, nebo ovládáním hlasem pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant. Regulátor teploty volitelně řídí teplotu povrchu nebo pokojovou teplotu podle časového plánu. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6


<a name='ct'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT je tester pro měření a kontrolu odporu elektrických topných kabelů Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a dálkových čidel přikládaných k regulátorům Schlüter-DITRA-HEAT-E. Přístroj kontroluje odpor topných kabelů během celé instalace. V případě poškození je zpracovatel upozorněn akustickým poplašným signálem.

<a name='ct'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT


<a name='chc'></a>Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC je elektrický topný kabel s jednostranným připojením pro pokládku do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT. S výkonem 7,5 W/m je kabel vhodný zejména pro energeticky úsporné budovy a chytré řešení.

<a name='chc'></a>Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC

*přípustné na podlaze a na stěnách ** přípustné pouze na stěnách

Upozornění:
Topné kabely se nesmí zkracovat. Při výběru topného kabelu zohledněte, že tabulka uvádí vytápěnou plochu v m² a nikoliv velikost místnosti. Pro stanovení vytápěné plochy je nutné odečíst od velikosti místnosti nevytápěné zóny, například okrajové zóny a zastavěné plochy.


<a name='hk'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK je elektrický topný kabel s jednostranným připojením pro pokládku do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT.

<a name='hk'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

* Přípustné na podlaze a na stěnách!
** Přípustné pouze na stěnách!

Upozornění:
Topné kabely se nesmí zkracovat. Při výběru topného kabelu zohledněte, že vytápěná plocha v m² uvedená v tabulce neudává velikost místnosti. Pro stanovení vytápěné plochy je nutné odečíst od velikosti místnosti nevytápěné zóny, například okrajové zóny a zastavěné plochy.


<a name='karo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO je jednoduchá, snadno transportovatelná pracovní pomůcka pro racionální, bezporuchovou pokládku DITRA-HEAT- E topných kabelů. Je vhodná pro všechny dodávané délky kabelu DITRA-HEAT.

<a name='karo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO


<a name='zs'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS je montážní sada skládající se z chráničky (2,5 m), přípojné krabice a pouzdra čidla. Lze je použít při upřednostnění montáže dálkového čidla do chráničky.

<a name='zs'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS


Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Technické údaje

Topný kabel

 • Jmenovité napětí:
  230 Volt
 • Výkon:
  136 W/m² (rozteč: každý 3. výlisek ≙ 9 cm)
  200 W/m² (rozteč: každý 2. výlisek ≙ 6 cm)
 • Studené přípojné vedení:
  1 x 4,00 m
 • Minimální teplota pro pokládku:
  5 °C
 • Minimální poloměr ohybu:
  6 x dA
 • Tolerance hodnoty odporu:
  -5 % / +10 % při 20 °C
 • Zkoušky dle VDE:
  IEC 60800 Class M1
 • Přechod studený/teplý vodič:
  bezešvý, bez smršťovací techniky
 • Izolace:
  fluorový plast
 • Krytí:
  IPX7

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka