logo

Schlüter®-BEKOTEC

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných plovoucích a topných potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky, přírodního kamene a s jinými podlahovými materiály.

Systém je založen na polystyrénové potěrové desce s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN, která se položí přímo na nosný podklad příp. běžnou tepelnou a / nebo kročejovou izolaci.

Z rozměrů systémové desky Schlüter-BEKOTEC-EN vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru, která činí 32 mm mezi výlisky a 8 mm nad výlisky. Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru o velikosti 75 mm upnuto topné potrubí s průměrem 16 mm, které je součástí systému pro vytvoření topného potěru.

Protože musí být ohříváno a případně ochlazováno pouze malé množství potěru v porovnání s klasickými systémy, lze nízké teploty podlahového topení snadno regulovat.

Podlahové topení je dobře regulovatelné a lze jej optimálně provozovat s nízkými teplotami na přívodu, protože je nutno ohřívat resp. ochlazovat pouze relativně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m²).

Smršťování vznikající během tvrdnutí potěru se neutralizuje v síti výlisků. Pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Lze tak upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár v potěru. Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru lze nalepit separační rohož Schlüter-DITRA 25 (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%). Přímo na ni se do tenké vrstvy lepidla pokládájí keramické dlaždice nebo desky z přírodního kamene. Dilatační spáry v dlažbě se vytvoří pomocí profilů Schlüter-DILEX v potřebných vzdálenostech.

Podlahové krytiny, které nejsou citlivé na vznik trhlin jako např. parkety nebo koberec se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro příslušnou podlahovou krytinu.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Vše potřebné o keramické klima podlaze na: