logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných plovoucích a topných potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky, přírodního kamene a s jinými podlahovými materiály.

Systém je plovoucí, pokládá se však přímo na nosný podklad roznášející zátěž jako je beton, stávající potěr nebo konstrukce dřevěného stropu. U vytápění se prověřuje vhodnost podkladu (dilatační spáry, obvodové pásky atd.). Systém je založen na potěrové desce s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS s integrovanou kročejovou izolací 5 mm, která se pokládá přímo na nosný podklad. U systému bylo zjištěno zlepšení tlumení kročejového hluku dle DIN EN ISO 717-2 o 25 dB. Skutečné zlepšení u příslušné konstrukce je závislé na konkrétních daných skutečnostech (konstrukční skladbě) a může se od této hodnoty odchylovat. Zjištěné výsledné hodnoty zkoušky proto nelze obecně aplikovat na situaci na stavbě. Bezpečné hodnoty lze zjistit pouze přímým měřením na místě se zohledněním příslušné skutečné konstrukční skladby. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 26 mm mezi a 8 mm nad výlisky.
Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru 50 mm upnuto systémové topné potrubí o průměru 12 mm pro vytvoření topného potěru.

Podlahové topení je dobře regulovatelné a lze jej optimálně provozovat s nízkými teplotami na přívodu, protože je nutno ohřívat resp. ochlazovat pouze relativně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 52 kg/m2 ≙ 26 l /m2). Smršťování, vznikající během tvrdnutí potěru, se neutralizuje v síti výlisků.

Pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Lze tak upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár. Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru se nalepí separační rohož Schlüter-DITRA 25 (alternativně: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤2 CM-%).

Přímo na ni se do tenké vrstvy lepidla pokládají keramické dlaždice nebo desky z přírodního kamene. Dilatační spáry v dlažbě se vytvoří pomocí profilů Schlüter ®-DILEX v potřebných vzdálenostech.

Podlahové krytiny, které nejsou citlivé na vznik trhlin, jako např. parkety nebo koberec, se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro příslušnou podlahovou krytinu. Další informace naleznete v technické příručce.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka