logo

Schlüter®-ARCLINE-APW

Zpracování

 1. Schlüter-ARCLINE-APW se zvolí podle tloušťky obkladu. V místě osazení profilu se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady a dlažbu. Upozornění: v závislosti na doplňku je nutné vzít v úvahu příslušnou instalační výšku profilů, viz technický list výrobku 2.20 Schlüter-ARCLINE doplňky. Obecně nedoporučujeme osadit profil v nižší výšce než 70 cm.
 2. Schlüter-ARCLINE-APW se zatlačí perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se.
 3. Perforované kotevní rameno se zcela přestěrkuje lepidlem na obklady a dlažbu a vyplní se otevřené komory profilu na zadní straně.
 4. Navazující obkládačky se pevně vtlačí do lepidla a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu trochu vyčnívala nebo lícovala s obkládačkou (profil nesmí být pod úrovní obkladu, spíše může vyčnívat o cca 1 mm).
 5. Obkládačky se přiloží k bočnímu vymezovači spáry, tím je zajištěna rovnoměrná spára o šířce 1,5 mm.
 6. Dekorativní vložka osazená z výroby zabrání vniknutí spárovací hmoty během spárování. Bezprostředně po spárování se odstraní.
 7. Poté lze zavěsit doplňky Schlüter-ARCLINE resp. osadit zpět dekorativní vložku očištěnou čistou vodou.

  Montáž doplňků ARCLINE
 8. Zkontroluje se správné usazení čepu kruhového průřezu ve výstupku.
 9. Doplněk se přidrží paralelně se stěnou a výstupkem umístěným před uchycovacím profilem.
 10. Doplněk se pomalu vykloní nahoru (přibližný sklon 40°) a ve výši profilu lehce zatlačí.
 11. Doplněk slyšitelně zaklapne do uchycovacího profilu.
 12. Doplněk se pomalu opře o stěnu. Tím se dosáhne jeho konečné polohy.
 13. Dodávaná dekorativní svorka se namáčkne na upínací profil mezi stěnou a skleněnou nosnou deskou.
 14. U dvou upínacích profilů se použijí dvě dekorativní svorky.
 15. Na spodní konec doplňku lze upevnit dodávané distanční podložky (a. silikonovou distanční podložku, b. přísavku).

 

Upozornění: Pokud se má doplněk opět demontovat, odstraní se nejdříve namontované dekorativní svorky pomocí dodávaného nářadí a uvedené pracovní kroky se provedou v obráceném pořadí. Ve výšce uchycení se namísto tlaku lehce zatáhne.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka