logo

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních izolací na domovní odpadové potrubí. V souladu s technickým listem ZDB platí jako uznávané odborné řešení.

Na širokou lichoběžníkovitě perforovanou přírubu nástavce pro tenkovrstvé lepení, která je potažená střiží se nalepí Schlüter-KERDI manžeta zajišťující těsné napojení na kontaktní plošnou izolaci.

Schlüter-KERDI-DRAIN vpusti jsou modulově sestaveny a lze je skládat podle individuálních požadavků. Různé design mřížky lze vzájemně kombinovat s různými vertikálními a horizontálními odtokovými tělesy se zápachovou uzávěrkou nebo bez ní.

Schlüter-KERDI-DRAIN-Style jsou různé design kryty ve spojení s téměř neviditelným konturovým rámem.

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE je podlahová vpusť s obzvláště nízkou konstrukční výškou, vhodná pro osazení do sprch v úrovni podlahy, zhotovených běžným způsobem s potěrem nebo do sprch zhotovených pomocí podlahových prvků Schlüter-KERDI-SHOWER.

Pro Schlüter-KERDI-DRAIN jsou k dispozici ve 3 variantách kompletní sady pro montáž systémů podlahových vpustí. Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT je zápachová uzávěrka včetně silikonové suché klapky pro veškeré sady mřížka / rám o rozměrech 100 x 100 mm. Lze ji použít namísto dvoudílné zápachové uzávěrky. Zabraňuje tvorbě zápachu, který může vznikat u zřídka využívaných odtokových systémů (v koupelnách pro hosty, rekreačních bytech atd.) kvůli vyschnutí zápachové uzávěrky. Díky odtokovému výkonu min. 0,4/s (dle normy DIN EN 1253) může suchá zápachová uzávěrka nahradit v těchto případech stávající zápachovou uzávěrku i trvale. Dodržujte přiložené pokyny k údržbě.


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Montáž Schlüter-KERDI-DRAIN s odtokovým tělesem

Montáž Schlüter-KERDI-DRAIN s odtokovým tělesem

 1. Odtokové těleso Schlüter-KERDI-DRAIN se osadí do nosné konstrukce a připojí na odpadové potrubí (obr. 1).
 2. Poté lze dle potřeby položit nejdříve kročejovou příp. tepelnou izolaci (obr. 2).
 3. Po odstranění ochranného víčka vpusti (obr. 3) se nástavec pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN (b) upraví na výšku odpovídající skladbě podlahy (obr. 4) a nasadí na odtokové těleso (obr. 6) a vtlačí (dle potřeby se použije mazivo). Poznámka k obr. 6: Pro zajištění prostoru pro výškové dilatace u podlahových konstrukcí s tepelnou nebo kročejovou izolací, je nutné nástavec pro tenkovrstvé lepení zkrátit tak, aby nedosedal na dno odtokového tělesa.
 4. Potěr se pak provede tak, aby perforovaná příruba nástavce pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN (b) byla v jedné rovině s horní hranou potěru.
 5. Přilepením Schlüter-KERDI manžety (c) těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L se vytvoří těsný přechod na povrch potěru (obr. 7). Navazující plošná izolace ze Schlüter-KERDI nebo ze stěrkové izolační hmoty se přes manžetu napojí vhodným způsobem a s dostatečným přesahem. Pokud se použije Schlüter-DITRA jako plošná izolace, položí se nejprve až k perforovanému okraji nástavce. Poté se zplna přelepí Schlüter-KERDI manžetou. Pro přilepení Schlüter-KERDI manžety se použije těsnicí lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L.
 6. Jako podlahovou krytinu lze nanášet podlahové stěrky nebo pokládat dlažbu. Výška mřížky (e) se upraví pomocí kroužku pro nastavení výšky (d) a fixací (podmazáním) lepidlem tak, aby byla zároveň s horní hranou podlahy (obr. 8). Protože podnož mřížky (e) má menší průměr než nástavec pro tenkovrstvé lepení (b), je možno přizpůsobit polohu mřížky spárořezu dlažby.


Upozornění:

Montáž Schlüter-KERDI-DRAIN je možná i v dřevěných konstrukcích. Příslušné detaily obdržíte na požádání.


Upozornění

Schlüter-KERDI-DRAIN nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním médiím by měly být pravidelně čištěny jemnými čisticími prostředky.

Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje také nebezpečí koroze. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Pro čištění odtokového tělesa a odpadních trubek lze mřížku z ušlechtilé oceli a zápachovou uzávěrku odejmout.


Montáž Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE

 1. Odtokové těleso Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE (a) se pokládá na nosnou konstrukci (popř. na vhodnou kročejovou izolaci) a připojí se na odpadové potrubí. Pro připojení se příp. použije přiložená redukce DN 40/50 (b).
 2. Potěr se pak provede tak, aby lichoběžníkovitě perforovaná příruba nástavce pro tenkovrstvé lepení Schlüter- KERDI-DRAIN (c) byla v jedné rovině s horní hranou potěru (obr. 1).
 3. Přilepením Schlüter-KERDI - manžety (d) těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L se vytvoří těsný přechod z příruby na povrch potěru. Navazující plošná izolace ze Schlüter-KERDI nebo ze stěrkové izolační hmoty se přes manžetu napojí vhodným způsobem a s dostatečným přesahem. Pokud se použije Schlüter-DITRA jako plošná izolace, položí se nejprve až k perforovanému okraji nástavce. Poté se zplna přelepí manžetou Schlüter-KERDI. Pro přilepení manžety Schlüter-KERDI se použije těsnící lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L. Při osazení Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE ve spojení se Schlüter-KERDI-SHOWER (obr. 2) dbejte pokynů uvedených v příslušném montážním návodu.
 4. Jako podlahovou krytinu lze nanášet podlahové stěrky nebo pokládat dlažbu (tloušťka podlahové krytiny 3 - 15 mm). Výška mřížky se upraví - bez použití maziva - zatlačením mřížky z ušlechtilé oceli (obr. 3) a fixací (podmazáním) lepidlem (obr. 4) tak, aby byla zároveň s horní hranou podlahy.
 5. Před uvedením do provozu se odšroubuje mřížka z ušlechtilé oceli a lehkým přitlačením se vyzkouší, zda je správně osazena zápachová uzávěrka (obr. 5; příp. se nanese na O-kroužek mazivo).


Upozornění:
Montáž Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE je možná i v dřevěných konstrukcích. Příslušné detaily obdržíte na požádání.


Upozornění

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním médiím by měly být pravidelně čištěny jemnými čisticími prostředky. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.

Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje také nebezpečí koroze. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Pro čištění odtokového tělesa a odpadních trubek lze mřížku z ušlechtilé oceli a zápachovou uzávěrku odejmout.


Montáž Schlüter-KERDI-DRAIN podlahové vpusti pro tenkovrstvé lepení

 1. Po pokládce eventuální kročejové resp. tepelné izolace se podlahová vpusť pro tenkovrstvé lepení (a) osadí v závislosti na výšce skladby podlahy a napojí na odpadové potrubí
 2. Potěr se pak provede tak, aby lichoběžníkovitě perforovaná příruba nástavce pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN (b) byla v jedné rovině s horní hranou potěru.
 3. Přilepením Schlüter-KERDI manžety (b) těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L se vytvoří těsný přechod na povrch potěru (obr.2). Navazující plošná izolace ze Schlüter-KERDI nebo ze stěrkové izolační hmoty se přes manžetu napojí vhodným způsobem a s dostatečným přesahem. Pokud se použije Schlüter-DITRA jako plošná izolace, položí se nejprve až k perforovanému okraji nástavce. Poté se zplna přelepí manžetou Schlüter-KERDI. Pro přilepení Schlüter-KERDI manžety se použije těsnicí lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L.
 4. Jako podlahovou krytinu lze nanášet podlahové stěrky nebo pokládat dlažbu (obr. 3).


Upozornění:
Montáž Schlüter-KERDI-DRAIN je možná i v dřevěných konstrukcích. Příslušné detaily obdržíte na požádání.

Upozornění

Schlüter-KERDI-DRAIN nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním médiím by měly být pravidelně čištěny jemnými čisticími prostředky.

Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ulšechtilé oceli, ale snižuje také nebezpečí koroze. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Pro čištění odtokového tělesa a odpadních trubek lze mřížku z ušlechtilé oceli a zápachovou uzávěrku odejmout.


Montáž Schlüter-KERDI-DRAIN nosiče pro nalepení dlažby 

 1. Po přilepení Schlüter-KERDI manžety těsnicím lepidlem KERDI-COLL-L je možno začít pokládat podlahovou krytinu. Jako podlahovou krytinu lze pokládat keramickou dlažbu nebo přírodní kámen.
 2. Nosič pro nalepení dlažby s podnoží a kroužkem pro nastavení výšky. Na podlahovou vpusť pro tenkovrstvé lepení se nanese lepidlo pro tenkovrstvé lepení (obr. 1a). Rám z ušlechtilé oceli s otvory pro šrouby se položí do vybrání kroužku pro nastavení výšky (obr. 2a) a do lepidla pro tenkovrstvé lepení (obr. 3a). Nosič pro nalepení dlažby s podnoží a integrovanou zápachovou uzávěrkou. Mřížka z ušlechtilé oceli s podnoží se osadí do nástavce pro tenkovrstvé lepení (obr. 1b), fixuje (podmaže) se lepidlem (obr. 2b) a poté se zatlačí po maximální hloubku (obr. 3b).
 3. Po vsazení distanční vložky je možno začít pokládat dlažbu. Přitom je nutné dbát na to, aby byla dlažba pokládána přímo k distanční vložce na rámu (obr. 4). Po odejmutí distanční vložky je nutné odstranit vytlačené lepidlo.
 4. Na nosič pro nalepení dlažby se nanese tenkovrstvé lepidlo (obr. 5) a dlaždice přiříznutá na rozměr 8,2 x 8,2 cm (obr. 6) se na něj přilepí tak, aby po obvodu vznikla mezera o šířce minimálně 5 mm pro odtékání vody (obr. 7).


Upozornění:
Pro vytvoření čistého řezu je nutné dlaždici přiříznout na míru „vodní řezačkou“ a hrany je nutné zkosit. Dbejte rovněž pokynů uvedených v montážním návodu přiloženém k příslušnému odtokovému tělesu.


Odvodnění ve dvou úrovních

 1. Odtokový systém Schlüter-KERDI-DRAIN (a) se osadí do nosné konstrukce a připojí se na odpadové potrubí.
 2. Před pokládkou izolačního pásu se demontuje přírubový kroužek z ušlechtilé oceli (b). Poté se položí izolační pás a podle velikosti izolační příruby se vyřízne. Přiloženou drenážní manžetu Schlüter-TROBA-PLUS (c) lze použít jako předlohu pro řezání. Po položení izolačního pásu se osadí přírubový kroužek z ušlechtilé oceli a pevně se přišroubuje. 
 3. Nyní se osadí děrovaný vtokový díl (d) do izolační příruby. Poté se položí přiložená drenážní manžeta Schlüter-TROBA-PLUS 8 otvorem na izolační přírubu. Nástavec pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN (e) se zkrátí podle zbývající konstrukční výšky a nasune se na děrovaný vtokový díl.
 4. Potěr se pak provede tak, aby perforovaná příruba nástavce pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN (e) byla v jedné rovině s horní hranou potěru.
 5. Přilepením Schlüter-KERDI manžety (f) těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L se vytvoří těsný přechod na povrch potěru. Navazující plošná izolace ze Schlüter-KERDI nebo ze stěrkové izolační hmoty se přes manžetu napojí vhodným způsobem a s dostatečným přesahem. Pokud se použije Schlüter-DITRA jako plošná izolace, položí se nejprve až k perforovanému okraji nástavce. Poté se zplna přelepí Schlüter-KERDI manžetou. Pro přilepení Schlüter-KERDI manžety se použije těsnicí lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L.
 6. Jako podlahovou krytinu lze pokládat dlažbu nebo nanášet podlahové stěrky. Výška mřížky (h) se upraví pomocí kroužku pro nastavení výšky (g) a fixací (podmazáním) lepidlem tak, aby byla zároveň s horní hranou podlahy. Protože podnož mřížky (h) má menší průměr než nástavec pro tenkovrstvé lepení (e), je možno přizpůsobit polohu mřížky spárořezu dlažby.


Upozornění: Dle směrnic pro ploché střechy je nutné provést u střešních ploch ukončených parapetní zdí bezpečnostní přepad. K tomu je vhodný náš chrlič z ušlechtilé oceli Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E.


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Materiál

Tělesa vpustí jsou vyrobena v závislosti na typu z vysoce odolného polypropylenu (PP) resp. z akryl-nitril-butadien-styrenu (ABS). Nástavec pro tenkovrstvé lepení je vyroben z akryl-nitril-butadien- styrenu (ABS) s lepicí přírubou, která má povrch potažený střiží. Schlüter-KERDI manžeta je izolační pás z měkkého polyetylénu (PE) přemosťující trhlinky, oboustranně opatřený speciální střiží pro účinné zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Slouží pro bezpečné napojení nástavce pro tenkovrstvé lepení na kontaktní izolaci v oblasti podlahy.

Ve spojení s izolačními systémy Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT, Schlüter-KERDI-BOARD a Schlüter-KERDI-SHOWER a příslušnými systémovými těsnicími lepidly Schlüter-KERDI-COLL-L resp. Schlüter-KERDI-FIX tak vznikají ověřené kontaktní izolace s navazujícím odvodněním.

Schlüter-KERDI-DRAIN je systémový komponent splňující normu pro izolace DIN 18534, která platí v Německu, a má ve spojení s výše uvedenými Schlüter systémy osvědčení abP (Stavebně technické osvědčení). Třídy vlhkostního namáhání dle abP naleznete v příslušných technických listech. Schlüter-KERDI-DRAIN je dle ETAG 022 (kontaktní izolace) systémový komponent s evropským schválením (ETA = European Technical Assessment). Výše uvedené Schlüter výrobky ověřené s KERDI-DRAIN jsou označeny značkou CE.

Mřížka z ušlechtilé oceli je vyrobena z V2A (materiál 1.4301 = AISI 304) a dodává se také v ušlechtilé oceli V4A (materiál 1.4404 = AISI 306L).


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Upozornění

Schlüter-KERDI-DRAIN / -KERDI-DRAIN-BASE nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním médiím by měly být pravidelně čištěny jemnými čisticími prostředky.

V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter- CLEAN-CP.

Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje také nebezpečí koroze. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Pro čištění odtokového tělesa a odpadních trubek lze mřížku z ušlechtilé oceli a zápachovou uzávěrku odejmout.


Schlüter®-KERDI-DRAIN


Předměty a sady

Předměty
Zde naleznete jednotlivé komponenty pro specíální řešení, náhradu nebo výměnu.

 


Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR


Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR Tables 37085


Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF je sítko pro zachycování nečistot usnadňující pravidelné čištění podlahových vpustí.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter-KERDI-DRAIN-R / -RL jsou renovační mřížky, které lze při sanaci dlažby osadit na stávající podlahové vpusti.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL


Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter-KERDI-LINE-GTM je silikonová suchá klapka pro výměnu / náhradu ve Schlüter- KERDI-DRAIN-R10 GT a Schlüter-KERDI-LINE-GTO.

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT je zápachová uzávěrka se silikonovou suchou klapkou pro všechny sady mřížka/ rám 10 x 10 cm. Lze ji použít u zřídka využívaných odtokových systémů (např. v rekreačních bytech) namísto sériové zápachové uzávěrky. Zabraňuje tvorbě zápachu v důsledku vyschnutí zápachové uzávěrky. Díky odtokovému výkonu min. 0,4 l/s může sériovou zápachovou uzávěrku nahradit i trvale.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT


Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE je odtokové těleso pro kombinaci s nástavcem KD BV 100.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE


Schlüter®-KERDI-DRAIN mřížky

Mřížky bez rámů pro náhradu nebo výměnu v existujících instalacích.

Schlüter®-KERDI-DRAIN mřížky

Poznámka:
Kryty lze navzájem zaměňovat pouze v rámci příslušného designu rámu.


Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Schlüter-KERDI-DRAIN-STYLE mřížky jsou elegantní design kryty z kartáčované ušlechtilé oceli bez rámu pro výměnu nebo náhradu v existujících instalacích. Design kryty lze dodat v design variantách FLORAL, CURVE a PURE.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Poznámka:
Design kryty lze navzájem zaměňovat pouze v rámci design série „KERDI-DRAIN-STYLE“.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Schlüter-KERDI-DRAIN-BS je schválená protipožární vložka, která ve spojení se sadou podlahové vpusti KD BAV 50 GVB zabraňuje přenosu požáru mezi poschodími.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS


Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS je průchozí těsnění s protipožární funkcí. Alternativně k výplni maltou ve spojení se sadou podlahové vpusti KD BAV 50 GVB slouží jako požární ucpávka jádrového vrtu a zabraňuje tvorbě akustických mostů.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS


Schlüter®-KERDI-DRAIN sady<a name='2'></a>

Schlüter-KERDI-DRAIN sady jsou kompletní sady pro osazení systémů podlahových vpustí pro bezpečné napojení ke kontaktní izolaci se Schlüter-KERDI nebo k jiným systémům kontaktních izolací v interiéru. Jsou dodávány ve 3 variantách.

Schlüter®-KERDI-DRAIN sady<a name='2'></a>

KD 10 H40 GV ED1 S obsahuje:

 • horizontální podlahová vpusť pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (odtokový výkon 0,4 l/s), min. konstrukční výška: 75 (70) mm
 • kombinace rošt / rám s design roštem 1 z ušlechtilé oceli se šrouby v 10 x 10 cm 
 • mřížka se zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním


KD 10 V50 GV ED1 S obsahuje:

 • vertikální podlahová vpusť pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (odtokový výkon 0,6 l/s)
 • integrovaná zápachová uzávěrka
 • kombinace rošt / rám s design roštem 1 z ušlechtilé oceli se šrouby v 10 x 10 cm
 • včetně prodloužení rámu, nastavení výšky a sítka pro zachycování nečistot


KD 10 V50 GV ED3 obsahuje:

 • vertikální podlahová vpusť pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (odtokový výkon 0,6 l/s)
 • integrovaná zápachová uzávěrka
 • kombinace rošt / rám s design roštem 3 z kartáčované oceli se šrouby v 10 x 10 cm
 • včetně prodloužení rámu, nastavení výšky a sítka pro zachycování nečistot

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Kombinace výrobků

Zde naleznete všechny možné kombinace sad mřížek/ ramů a sad podlahových vpustí.

Schlüter-KERDI-DRAIN se dodává se zápachovou uzávěrkou nebo bez zápachové uzávěrky, je vhodný pro horizontální nebo vertikální odvodnění a pro interiér nebo exteriér. Vyberte si ze široké nabídky design mřížek a variant odtoků!


Schlüter®-KERDI-DRAIN


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Videa

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Obkládání sprchy s bodovým odvodněním: Část 1 - izolace stěn
Obkládání sprchy s bodovým odvodněním: Část 2
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka