logo
Schlüter-KERDI-COLL-L

Prostě těsnicí: Schlüter®-KERDI-COLL

"Vše od jednoho dodavatele" nabízí Schlüter-Systems pro zhotovení kontaktních izolací v interiéru a exteriéru: Schlüter-KERDI-COLL je systémové těsnicí lepidlo pro lepení spojů přeplátováním a napojení.

Schlüter-KERDI-KEBA se v minulosti osvědčila jako izolační páska pro izolování spojů nebo napojení kontaktních izolací se Schlüter-DITRA nebo Schlüter-KERDI. S těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL nabízí Schlüter-Systems kompletní kontaktní izolaci se Schlüter-KERDI a Schlüter-DITRA od jednoho dodavatele.

Těsnicí lepidlo, které lze namístě rozmíchat ze dvou složek - cementového reaktivního prášku a akrylátové disperze bez ředidel - do podoby natírací a stěrkové hmoty, slouží pro bezpečné těsné slepení spojů na sraz a napojení páskou Schlüter-KERDI. To platí jak pro spoje na sraz u pásů Schlüter-DITRA nebo -KERDI, tak i pro napojení na profily Schlüter-BARA nebo jiné stavební díly. Také lepení a utěsnění spojů pásů KERDI přeplátováním (min.5 cm) lze provést pomocí KERDI-COLL.

K tomuto účelu se hotové namíchané lepidlo nanáší buď ozubenou stěrkou nebo štětcem. Schlüter-KERDI pásky se poté přitlačí celoplošně hladítkem nebo válečkem.

Lepení pásů KERDI a DITRA a pokládka obkladu a dlažby se dále provádí vhodnými lepidly pro tenkovrstvé lepení.

Schlüter-KERDI-COLL se dodává v kombinovaném balení 4,25 kg se dvěma komponenty: akrylátovou disperzí bez obsahu rozpouštědel KERDI-COLL-A (1,75 kg) a cementovým reaktivním práškem KERDI-COLL-RL (2,5 kg). Z toho vznikne při poměru míchání 1:1,4 dobře roztíratelná a stěrkovatelná konzistence.

Po rozmíchání lze lepidlo zpracovávat po dobu cca 60 minut (při 20°C). Doba tvrdnutí činí při této teplotě dvě hodiny na vzduchu a cca čtyři hodiny pod Schlüter-KERDI-KEBA. Originálně uzavřené obaly lze v suchém prostředí chráněném před mrazem skladovat po dobu cca dvanácti měsíců. Při přepravě, zpracování a během tvrdnutí je rovněž nutné dbát na to, aby byly chráněny před mrazem. Teplota zpracování musí být až do definitivního ztuhnutí > 5°C.

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?