logo

Časté dotazy a kompetentní odpovědi týkající se našich výrobků

Již několik desetiletí vytváříme pomocí co možná nejjednodušších systémových výrobků skutečná řešení problémů pro různé stavební projekty. Při tolika inovacích se dotazům na správné používání samozřejmě nevyhneme. 

Naše oddělení aplikační techniky je Vaším profesionálním kontaktním místem pro veškeré technické dotazy týkající se našich výrobků. Shrnuli jsme zde pro Vás nejčastější dotazy seřazené podle tématických oblastí.

TIP: Časté dotazy naleznete také v produktové části na příslušné stránce s výrobkem.

Schlüter®-profily všeobecně

Časté dotazy

Čištění

Jak lze čistit chromované povrchy profilů?

Zobrazit odpověď

Pro tuto činnost je nejvhodnější měkký hadřík (například mikrovlákna) a čistá voda – lze použít i jemné čisticí prostředky.

UV záření

Které profily jsou vhodné pro použití v oblastech vystavených UV záření?

Zobrazit odpověď

V těchto oblastech lze obecně používat veškeré profily, které nejsou z PVC. Při zhotovení schodů doporučujeme používat pouze varianty příslušných profilů z ušlechtilé oceli.

Bazény

Lze hliníkový profil osadit na okraj bazénu?

Zobrazit odpověď

Kvůli zatížení chlórem byste měli používat pouze profily z kvalitní ušlechtilé oceli, tedy z materiálu V4A. I tyto profily je nutné při úklidu čistit.

Schlüter® profily pro rohy stěn

Časté dotazy

Roh

Jakým způsobem se u profilů Schlüter-RONDEC nebo Schlüter-QUADEC provádí ukončení hrany v rohu, pokud je stěna obložena pouze do poloviční výšky?

Zobrazit odpověď

Pro ukončení profilů Schlüter-RONDEC a Schlüter-QUADEC jsou k dispozici vhodné koncovky.

Školka

Které profily pro rohy stěn jsou vhodné pro školku?

Zobrazit odpověď

V těchto oblastech se smějí používat pouze profily bez ostrých hran s minimálním poloměrem 6 mm – nejvhodnější je profil Schlüter-RONDEC.

Schlüter-DILEX profily

Časté dotazy

Exteriér

Které dilatační profily jsou vhodné do exteriéru?

Zobrazit odpověď

Zde přicházejí v úvahu profily ze skupiny výrobků Schlüter-DILEX, které mají šířku 8-10 mm. Jsou to Schlüter-DILEX-BWB, Schlüter-DILEX-EDP a Schlüter-DILEX-KS.

Přechody

Který dilatační profil mám použít na spáry mezi parketami na jedné a dlažbou na druhé straně?

Zobrazit odpověď

Protože obě krytiny často mívají různé výšky, doporučujeme profil s jednostranným napojením, např. Schlüter-DILEX-BWA nebo Schlüter-DILEX-KSA.

Schlüter®-DITRA

Časté dotazy

Topný potěr

Jak se postupuje při ohřevu topných potěrů v podlaze?

Zobrazit odpověď

Separační rohože Schlüter-DITRA a Schlüter-DITRA-DRAIN umožňují pokládku rohoží a dlažby na potěr bez předchozího ohřevu. Ten se na potřebnou užitnou teplotu ohřeje teprve sedm dní po dokončení podlahové krytiny, a to postupně po 5 °C za den. Zahřívání, které je jinak nutné kvůli koordinaci rozhraní, tím odpadá. 

U podlahových topení odkazujeme především na keramickou klima podlahu Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Izolační pásky

Je nutné používat u Schlüter-DITRA v oblastech nezatížených vodou izolační pásky?

Zobrazit odpověď

V oblastech, které nejsou namáhány vodou, není toto opatření nutné. Výjimku může tvořit pokládka přírodního kamene, který je citlivý na vlhkost, na čerstvý podklad. Zde se používají izolační pásky na Schlüter-DITRA, aby se zabránilo proniknutí vlhkosti z potěru do přírodního kamene.

Dilatační spáry

Lze dilatační spáry v podkladu překrýt pomocí Schlüter-DITRA resp. Schlüter-DITRA-DRAIN?

Zobrazit odpověď

Ne, dilatační spáry v podkladu je nutné vždy převzít.

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Časté dotazy

Topný potěr

Jak se postupuje při ohřevu topných potěrů v podlaze?

Zobrazit odpověď

Separační rohože Schlüter-DITRA a Schlüter-DITRA-DRAIN umožňují pokládku rohoží a dlažby na potěr bez předchozího ohřevu. Ten se na potřebnou užitnou teplotu ohřeje teprve sedm dní po dokončení podlahové krytiny, a to postupně po 5 °C za den. Zahřívání, které je jinak nutné kvůli koordinaci rozhraní, tím odpadá. 

U podlahových topení odkazujeme především na keramickou klima podlahu Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Středněvrstvé lepení

Lze v exteriéru provádět pokládku na Schlüter-DITRA-DRAIN do středněvrstvého lepidla?

Zobrazit odpověď

Při nerovnostech podkladu v rozsahu do 4 mm lze na Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo 8 provádět pokládku do středněvrstvého lepidla.

Dilatační spáry

Lze dilatační spáry v podkladu překrýt pomocí Schlüter-DITRA resp. Schlüter-DITRA-DRAIN?

Zobrazit odpověď

Ne, dilatační spáry v podkladu je nutné vždy převzít.

Schlüter®-TROBA

Časté dotazy

Plošné zatížení

Jakou plošnou zátěž převezme Schlüter-TROBA? Je možné zatížení osobním automobilem?

Zobrazit odpověď

Protože u Schlüter-TROBA leží štěrkové lože mezi jednotlivými vrcholovými body bezprostředně na podkladu, neexistuje omezení plošného zatížení kvůli Schlüter-TROBA. 

Maximální zatížitelnost reguluje pouze konstrukce krytiny. Veškeré varianty našich plošných drenáží jsou dostatečně stabilní vůči mechanickému namáhání vznikajícímu během pokládky např. přecházením nebo přejížděním za účelem přepravy materiálu.

Podlahové konstrukce

Kdy se používá Schlüter-TROBA resp. Schlüter-TROBA-PLUS resp. Schlüter-TROBA-PLUS-G?

Zobrazit odpověď

Rohož Schlüter-TROBA se používá pro podlahové konstrukce se štěrkovým zásypem, Schlüter-TROBA-PLUS se používá u potěrové konstrukce a Schlüter-TROBA-PLUS-G se používá u skladeb s drenážním potěrem nebo u konstrukcí s podložkami.

Schlüter®-TROBA-LINE

Časté dotazy

Zatížení

Lze použít Schlüter-TROBA-LINE i pro vjezd do garáže?

Zobrazit odpověď

Drenážní žlab Schlüter-TROBA-LINE je určen pouze pro zatížení pohybem osob, a proto jej nelze použít pro vjezd do garáže.

Schlüter®-TROBA-PLUS

Časté dotazy

Plošné zatížení

Jakou plošnou zátěž převezme Schlüter-TROBA-PLUS? Lze drenáž zatěžovat osobním automobilem?

Zobrazit odpověď

Rohož Schlüter-TROBA se používá pro podlahové konstrukce se štěrkovým zásypem, Schlüter-TROBA-PLUS se používá u potěrové konstrukce a Schlüter-TROBA-PLUS-G se používá u skladeb s drenážním potěrem nebo u konstrukcí s podložkami.

Podlahové konstrukce

Kdy se používá Schlüter-TROBA resp. Schlüter-TROBA-PLUS resp. Schlüter-TROBA-PLUS-G?

Zobrazit odpověď

Rohož Schlüter-TROBA se používá pro podlahové konstrukce se štěrkovým zásypem, Schlüter-TROBA-PLUS se používá u potěrové konstrukce a Schlüter-TROBA-PLUS-G se používá u skladeb s drenážním potěrem nebo u konstrukcí s podložkami.

Odvodňovací výkon

Jak vysoký je odvodňovací výkon Schlüter-TROBA-PLUS?

Zobrazit odpověď

Odvodňovací výkon činí 3,8 l/m/sec, pro funkční drenáž konstrukční skladby je však důležitější, kolik vody drenáž dokáže pojmout.

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Časté dotazy

Separace

Lze použít Schlüter-KERDI jako separaci?

Zobrazit odpověď

Ne, Schlüter-KERDI slouží jako izolační vrstva a neseparuje dostatečně dlažbu od podkladu. Pro tento účel je k dispozici izolační a separační rohož Schlüter-DITRA.

Schlüter®-KERDI-LINE

Časté dotazy

Jiné izolační systémy

Lze použít i jiné izolační systémy?

Zobrazit odpověď

Lze použít i jiné izolační systémy (např. nátěrové izolace), nesmí však obsahovat rozpouštědla.

Materiál

Z jakého materiálu je těleso žlabu Schlüter-KERDI-LINE?

Zobrazit odpověď

Naše odvodňovací žlaby Schlüter-KERDI-LINE jsou výhradně z ušlechtilé oceli V4A.

Odvodňovací výkon

Jakého odvodňovacího výkonu lze dosáhnout pomocí odtoků Schlüter-KERDI-DRAIN resp. Schlüter-KERDI-LINE?

Zobrazit odpověď

  • Schlüter-KERDI-LINE-H DN 40: 0,5 l/s
  • Schlüter-KERDI-LINE-H DN 50: 0,6 l/s
  • Schlüter-KERDI-LINE-V GSE: 1,0 l/s
  • Schlüter-KERDI-LINE V GE: 0,8 l/s
  • horizontální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 40 bez zápachové uzávěrky: 0,4 l/s
  • horizontální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 se zápachovou uzávěrkou: 0,6 l/s
  • horizontální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50/70 se zápachovou uzávěrkou: 0,8 l/s
  • horizontální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 bez zápachové uzávěrky: 1,4 l/s
  • vertikální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 se zápachovou uzávěrkou / s podnoží: 0,6 l/s / 0,8 l/s
  • vertikální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 bez zápachové uzávěrky: 1,4 l/s

Exteriér

Lze používat podlahové vpusti i v exteriéru?

Zobrazit odpověď

Lze používat podlahové vpusti i v exteriéru? Podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky lze používat bez omezení i v exteriéru. U podlahových vpustí se zápachovou uzávěrkou je nutné zápachovou uzávěrku při použití v exteriéru vyjmout – zde je Schlüter-Systems jediným výrobcem, u kterého se zápachová uzávěrka nachází v sadě rošt/ rám a lze ji proto vyjmout.

Podlahové krytiny

Mohu odvodňovací systémy použít i u podlahových krytin s velmi malou tloušťkou vrstvy?

Zobrazit odpověď

U liniového odvodnění je technicky nutná tloušťka krytiny minimálně 5 mm. U bodových odtoků lze jednotku roštu kompletně zapustit.

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Časté dotazy

Vyrovnání

Který materiál lze použít pro vyrovnání na Schlüter-BEKOTEC?

Zobrazit odpověď

Pokud již byla provedena pokládka potěru do sytémových desek s výlisky Schlüter-BEKOTEC, lze provést další vyrovnání pouze s použitím materiálu s nízkým pnutím. Systém Schlüter-BEKOTEC však obecně umožňuje pokládku potěru s překrytím výlisků v rozsahu 8-25 mm.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Časté dotazy

Obklad stěn

Jak musí být připraveny spoje desek při obkládání stěny?

Zobrazit odpověď

Desky musí být blízko u sebe. Při použití v mokrých prostorech je nutné izolovat spoje pomocí Schlüter-KERDI.

Suché prostory

Izolace v mokrých prostorech


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?