logo

Zabránění poškození hran a odstranění hran způsobujících zakopávání v místech přechodů podlahových krytin

Přechody mezi dlažbou a jinými podlahovými krytinami představují mechanicky nejsilněji namáhané oblasti. Kvůl zatížení zde často dochází k poškození. Proto je požadována zvláštní ochrana.

Protože se potěr ve většině případů nanáší nezávisle na pozdější podlahové krytině v jednotné tloušťce vrstvy, vznikají později výškové rozdíly tam, kde se setkávají  krytiny různé tloušťky. Jedná se především o případ, kdy se při rekonstrukci pokládá dlažba na stávající krytinu.

Vznikají nebezpečné hrany, o které lze zakopnout!

Takové přechody představují nejenom potenciální zdroje úrazů, ale především odporují principům bezbariérového stavění pro seniory a tělesně postižené osoby.

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter-RENO-TK je profil pro plynulý přechod dlažby na přilehlý nižší koberec nebo jinou podlahovou krytinu. Přiléhající hrana této krytiny je navíc účinně chráněna.
Další čtení

Schlüter®-RENO-V

Schlüter®-RENO-V

Schlüter-RENO-V je profil s pohyblivým přechodovým ramenem pro plynulé napojení různě vysokých podlahových krytin. Vymezovačem spáry je definována šírka spáry k navazující dlaždici.
Další čtení

Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Schlüter-RENO-U je profil pro vytvoření plynulého přechodu mezi různě vysokými podlahovými krytinami. Vymezovačem spáry je definována šírka spáry k navazující dlaždici. Schlüter-RENO- EU, -EBU a -MU nemájí vymezovače spáry.

Schlüter-RENO-RAMP/-RAMP-K je profil pro plynulý přechod velmi zatěžovaných dlažeb na přiléhající podlahové krytiny. Vymezovačem spáry je definována šírka spáry k navazující dlaždici.
Další čtení

Schlüter®-RENO-T

Schlüter®-RENO-T

Schlüter-RENO-T je profil, používaný dodatečně jako přechod mezi přilehlými krytinami položenými v jedné rovině.
Další čtení

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?