logo

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Zpracování

  1. Jako podklad pro Schlüter-TROBASTELZ-DR slouží kapilárně pasivní plošná drenáž Schlüter-TROBA-PLUS, která se pokládá na nosnou izolaci ve spádu (≥1,5%).
  2. Schlüter-TROBA-STELZ-DR se osazují v místech křížení spár velkoformátových dlaždic a vyplňují se maltou. Malta by měla být nanesena mírně nad hranu Schlüter-TROBA-STELZ-DR, aby bylo možné velkoformátové dlaždice zaklepat do roviny. Alternativně lze Schlüter-TROBA-STELZ-DR použít také jako opakovanou fixační šablonu pro nanesení tenké vrstvy malty.
  3. Pro překonání větších výškových nerovností lze v případě potřeby položit na sebe i několik kroužků Schlüter-TROBA-STELZ-DR.

Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka