logo

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R

Použití a funkce

Schlüter-SHOWERPROFILE-S je dvoudílný spádový klín pro obložení bočních stran sprch, které vznikají při provedení podlahy sprchy se spádem 2 % u liniového odvodnění. Spádový klín s pohledovou plochou z kartáčované ušlechtilé oceli je na zadní straně opatřen střiží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu, zasouvá se do uchycení ve tvaru U v nosném profilu z tvrdého plastu. Profil se používá jako přechod boční stěny nebo boční přechod k navazující podlaze. Nosný profil z plastu se dodává pro podlahové krytiny o tloušťce od 3 mm do 22 mm v 6 odstupňováních. Spádové klíny dodávané ve větších délkách 120 cm až 200 cm mají na úzké straně výšku (H1) 6 resp. 10 mm a 2% vzestup (2 mm na 10 cm). Potřebné výšky a délky profilu docílíte příslušným zkrácením na úzké a/nebo široké straně profilu. Výšku lze kromě toho nastavit hlubším nebo mělčím zasunutím do uchycení ve tvaru U.

Schlüter-SHOWERPROFILE-R je dvoudílný profil z kartáčované ušlechtilé oceli pro napojení na stěnu a obložení zdi stěny nad liniovým odvodněním, která zůstává kvůli spádu volná. Profil je na zadní straně opatřen střiží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Díky dvoudílné konstrukci lze Schlüter-SHOWERPROFILE-R plynule výškově nastavit (ve dvou provedeních) v rozsahu 23 až 45 mm. Profil se dodává v délkách 100 a 140 cm a lze jej přiříznout na potřebnou délku.


Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R

Zpracování

Schlüter-SHOWERPROFILE-S

  1. Nosný profil se přiřízne na požadovanou délku a zatlačí perforovaným kotevním ramenem na podlaze do předem naneseného lepidla na obklady a dlažbu a vyrovná se.
  2. Změří se potřebná délka a výška spádového klínu (vpředu: malá výška, vzadu: velká výška). Je nutné zohlednit hloubku zasunutí do drážky ve tvaru U.
  3. Spádový klín se přiřízne na potřebnou délku tak, aby měl i vhodnou výšku. Poznámka: Zkrácením úzké a/nebo široké strany profilu se vyřízne potřebná výška z příliš dlouhého profilu. Na zadní stranu přiříznutého spádového klínu se nanese lepidlo na obklady a dlažbu. Poté se spádový klín zasune do nosného profilu ve tvaru U, zatlačí a vyrovná tak, aby lícoval s podlahou nebo stěnou. Ochrannou fólii je nutné před zpracováním odstranit.


Schlüter-SHOWERPROFILE-R

  1. Délka a výška volného prostoru na stěně, který má být zakryt, se změří a profil přiřízne na potřebnou délku.
  2. Schlüter-SHOWERPROFILE-R se zasunutím do sebe upraví na příslušnou výšku.
  3. Na zadní stranu opatřenou střiží se nanese dostatečné množství lepidla pro tenkovrstvé lepení a profil se osadí tak, aby lícoval s obkladem. Ochrannou fólii je nutné před zpracováním odstranit.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R

Materiál

EB = ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná č. materiálu 1.4404 = AISI 316L

Na zadní straně jsou profily opatřeny střiží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Nosný profil Schlüter-SHOWERPROFILE- -S je z tvrdého PVC regenerátu. Pohledová plocha profilu je opatřena ochrannou fólií.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Použitelnost profilů je nutné v jednotlivých případech vyjasnit v závislosti na druhu chemického nebo mechanického namáhání.

Schlüter-SHOWERPROFILE-S a -R z ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu 1.4404 = AISI 316L) jsou vhodné především tam, kde lze očekávat vysoké mechanické nebo chemické namáhání. Ani ušlechtilá ocel v kvalitě 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků, které se mohou příp. vyskytovat v čisticích prostředcích nebo bazénech. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.


Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R

Upozornění

Profily Schlüter-SHOWERPROFILE-S / -R nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Nečistoty se odstraní při mytí obkladů vhodnými čisticími prostředky. Viditelné části profilů získají lesklý povrch po ošetřením chromovou politurou nebo podobně. Povrchy z ušlechtilé oceli, které jsou vystaveny působení atmosféry nebo agresivních látek, by měly být pravidelně čištěny jemným čistícím prostředkem.

Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale zabraňuje také nebezpečí koroze. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Je nutno zabránit styku s jinými kovy, jako např. běžnou ocelí, protože to může vést k druhotné korozi. To platí také pro nářadí, jako je stěrka nebo ocelová vata, používané např. k odstranění zbytků malty. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. V případě potřeby doporučujeme použití čisticí politury na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-SHOWERPROFILE-S/-R

Varianty


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

Schlüter-SHOWERPROFILE-S je spádový klín z plochého profilu z kartáčované ušlechtilé oceli se spádem 2 % pro obložení bočních stran sprch v úrovni podlahy. Profil je na zadní straně opatřen střiží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Pro uchycení v podlaze slouží systémový nosný profil z tvrdého PVC s různými výškami a s drážkou pro uchycení ve tvaru U. Pro úpravu výšky se příliš dlouhý spádový klín na nízké a / nebo vysoké straně podle potřeby zkrátí. Spádový klín lze použít vlevo nebo vpravo k přechodu podlahy nebo pod obkladem boční stěny.

Upozornění:
Pro větší tloušťku obkladu lze na požádání dodat spádové klíny s vyššími nosnými profily s výškou 15, 18 a 22 mm.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

H = výška nosného profilu
SPS 50 je vhodný pro tloušťku obkladu 6 – 9 mm

Spádový klín 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
Spádový klín 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
Spádový klín 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

H = výška nosného profilu
SPS 100 je vhodný pro tloušťku obkladu 10 – 18 mm

Spádový klín 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Spádový klín 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Spádový klín 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm


SHOWERPROFILE-SPS 125

H = výška nosného profilu
SPS 125 je vhodný pro tloušťku obkladu 12,5 – 20 mm

Spádový klín 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Spádový klín 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Spádový klín 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter-SHOWERPROFILE-R je dvoudílný profil pro napojení na stěnu a obložení zdi u liniového odvodnění, která zůstává kvůli spádu volná. Pohledová plocha profilu je z kartáčované ušlechtilé oceli. Na rubové straně je opatřen střiží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Díky dvoudílné konstrukci lze Schlüter-SHOWERPROFILE-R plynule výškově nastavit (ve dvou provedeních) v rozsahu od 23 do 45 mm.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R


Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R


Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace u stěny
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace v ploše
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka