logo

Schlüter®-SCHIENE

Použití a funkce

Schlüter-SCHIENE je speciální profil pro ochranu a dekoraci vnějších hran dlažby, lze ho ale velmi dobře použít i pro jiné materiály a účely použití.

Dalšími možnostmi použití jsou např. přechody různých druhů podlahových krytin (např. dlažba/koberec), sokly, ochrana hran u dilatačních spár, čisté a dekorativní ukončovací hrany na vnějších rozích stěn a na schodech, dále vymezení ploch a částí plochy všeho druhu a čisté ohraničení materiálů podlahových krytin jako koberce, parkety, laminátové podlahy, dlažby z přírodního kamene nebo vrstvy z reaktivních pryskyřic.

Vznikající zatížení je díky zvláštní konstrukci profilu se speciálními tloušťkami materiálu a nastavení úhlu přenášeno do krytiny a podkladu. Hrany krytiny jsou tak účinně chráněny před mechanickým poškozením.

Vymezovačem spáry, který je tvarován u profilu od výšky 6 mm (u SCHIENE-ES od výšky 8 mm) je definována šířka spáry k dlažbě. SCHIENE může být ve všech materiálech opatřena speciální perforací „R“, která umožňuje ohýbání profilu do žádaného poloměru.


Schlüter®-SCHIENE


<a name='floor'></a> Ukončení podlah

Náznak:

Schlüter-SCHIENE-M/-A/-AE v rozměrech 2 mm, 3 mm a 4,5 mm nemají společný můstek.
Pro délky 3 m Art.-č. /300 (e.B.M 60/300).
Z výrobních důvodů nemohou být výrobky o délce = 1,00 m opatřeny speciálním razníkem.


<a name='m'></a>Schlüter®-SCHIENE-M

<a name='m'></a>Schlüter®-SCHIENE-M


<a name='a'></a>Schlüter®-SCHIENE-A

<a name='a'></a>Schlüter®-SCHIENE-A


<a name='ae'></a>Schlüter®-SCHIENE-AE


<a name='e'></a>Schlüter®-SCHIENE-E

<a name='e'></a>Schlüter®-SCHIENE-E


Schlüter®-SCHIENE-E V4A


<a name='eb'></a>Schlüter®-SCHIENE-EB

<a name='eb'></a>Schlüter®-SCHIENE-EB

Poznámka: Nyní k dispozici také v délce 3 m.<a name='wall'></a> Vnější rohy a ukončení stěn

Poznámka: Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. E 60 E/300).


<a name='mc'></a> Schlüter®-SCHIENE-MC

<a name='mc'></a> Schlüter®-SCHIENE-MC


<a name='ts'></a>Schlüter®-SCHIENE-TS

<a name='ts'></a>Schlüter®-SCHIENE-TS


Schlüter®-SCHIENE-TSC


Schlüter®-SCHIENE-TSBG


Schlüter®-SCHIENE-TSB


Schlüter®-SCHIENE-TSSG


Schlüter®-SCHIENE-TSG


Schlüter®-SCHIENE-TSOB


Schlüter®-SCHIENE-TSLA


Schlüter®-SCHIENE-TSDA


Schlüter®-SCHIENE-TSR


Schlüter®-SCHIENE-MBW


Schlüter®-SCHIENE-MGS


<a name='a2'></a>Schlüter®-SCHIENE-A

<a name='a2'></a>Schlüter®-SCHIENE-A


Schlüter®-SCHIENE-ACGB


Schlüter®-SCHIENE-AM


Schlüter®-SCHIENE-AMG


Schlüter®-SCHIENE-AMGB


Schlüter®-SCHIENE-AK


Schlüter®-SCHIENE-AKG


Schlüter®-SCHIENE-AKGB


Schlüter®-SCHIENE-AT


Schlüter®-SCHIENE-ATG


Schlüter®-SCHIENE-ATGB


Schlüter®-SCHIENE-ABGB


Schlüter®-SCHIENE-AGRB


Schlüter®-SCHIENE-AGSG


<a name='ac'></a>Schlüter®-SCHIENE-AC

<a name='ac'></a>Schlüter®-SCHIENE-AC


Schlüter®-SCHIENE

Zpracování

 1. Výška profilu se zvolí podle tloušťky dlaždice a způsobu pokládky.
 2. Na místech, kde má být obklad ukončen, se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady a dlažbu.
 3. Profil se vtlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lepidlového lože a vyrovná se.
 4. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se přestěrkuje v celé ploše lepidlem na obklady a dlažbu.
 5. Přiléhající obkládačky se položí pokud možno celoplošně a vyrovnají se tak, aby lícovaly s horní hranou profilu.
  Upozornění: Pro vyrovnání rozměrových tolerancí materiálu podlahové krytiny může profil v oblasti stěny lehce přečnívat nebo ustupovat. V oblasti podlah nesmí profil v žádném případě vyčnívat nad povrch podlahy, spíše má být o cca 1 mm níže.
 6. Dlaždice nebo obkládačka se příloží k vymezovači spáry, tím je zajištěna rovnoměrná spára 1,5 mm. U profilů bez vymezovače spáry se ponechá spára o velikosti cca 1,5 mm.
 7. Spára mezi profilem a dlaždicí nebo obkládačkou se zcela vyplní spárovací hmotou.

Schlüter®-SCHIENE

Materiál

Profil se dodává v následujícím provedení:

 • E = ušlechtilá ocel
 • V2A č. materiálu 1.4301=AISI 304
 • V4A č. materiálu 1.4404=AISI 316L
 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná
 • A = hliník
 • M = mosaz
 • AE = hliník přírodní matně eloxovaný
 • AC = hliník barevně lakovaný
 • TS = hliník strukturovaný povrch
 • MC = mosaz chromovaná

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Použitelnost příslušného typu materiálu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném druhu chemického, mechanického nebo jiného namáhání.

Schlüter-SCHIENE v provedení E (ušlechtilá ocel), -EB (ušlechtilá ocel kartáčovaná), -A (hliník), -AE ( hliník přírodní matně eloxovaný) a -M (mosaz) je vhodná pro použití v oblasti stěn i podlah, profilová provedení -AC (hliník barevně lakovaný), -TS (hliník strukturovaný povrch) a -MC (mosaz chromovaná) jsou použitelné pouze v oblasti stěn a vytvářejí zde trvalé opticky atraktivní zakončení hran.

Profily pro použití na stěny a podlahy

Schlüter-SCHIENE-M jsou mosazné profily. Na jejich neošetřeném povrchu nelze vyloučit lehké výrobní stopy. Jsou vhodné pro jejich odolnost vůči vysokému mechanickému namáhání, např. jako ochrana hran pro dilatační spáry průmyslových dlažeb s provozem vysokozdvižných vozíků. Mosaz je odolná vůči téměř všem chemikáliím, které mohou přijít do styku s dlažbou.

Na volné pohledové ploše mosazných profilů se působením vzduchu vytváří zoxidovaná vrstva, která způsobuje ztmavnutí povrchu. Působení vlhkosti nebo agresivních látek může vést k silné oxidaci a k tvoření povrchových skvrn.

Schlüter-SCHIENE-A jsou hliníkové profily. Na jejich neošetřeném povrchu rovněž nelze vyloučit lehké výrobní stopy. Očekávané chemické namáhání je nutné vyjasnit předem. Hliník je citlivý vůči alkalickým médiím. Cementové materiály ve spojení s vlhkostí působí alkalicky a v závislosti na koncentraci a době působení mohou způsobovat korozi (tvoření hydroxidu hliníku). Z tohoto důvodu je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil se ukládá k dlaždici celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda.

V případě vyšších požadavků na vzhled jsou k dispozici profily SCHIENE-AE resp. -EB s finálně upraveným kvalitním povrchem.

Schlüter-SCHIENE-AE z eloxovaného hliníku má zušlechtěný povrch, tvořený eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již nemění. Agresivní látky nebo abrazivní materiály mohou poškodit povrch. Působení lepidla na obklady a dlažbu, malty nebo spárovací hmoty může narušit povrch, proto je nutné případné znečištění okamžitě odstranit. V ostatním platí popis jako u hliníku.

Schlüter-SCHIENE-E se tvaruje z pásů ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301) nebo V4A (materiál 1.4404). Tvar profilu se proto poněkud odlišuje od provedení z protlačované mosazi a hliníku. SCHIENE-E odolává velkému mechanickému namáhání a je zvláště vhodná pro použití tam, kde je důležitá odolnost vůči chemikáliím a kyselinám, např. v potravinářském průmyslu, v pivovarech, mlékárnách, velkokuchyních a nemocnicích a v oblasti bydlení.

Podle očekávaného namáhání lze volit mezi legováním materiálu 1.4301 nebo 1.4404. U vyššího namáhání jako např. v bazénech (sladká voda) doporučujeme použít 1.4404. Ani ušlechtilá ocel v kvalitě 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání. Substance jako kyselina solná nebo fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků ji mohou poškodit. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

Profily pro použití na stěny

Schlüter-SCHIENE-MC (mosaz chromovaná) je zvlášť vhodný pro hrany stěn a jiná zakončení, například v kombinaci s chromovanými armaturami v koupelnách. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Maltu nebo spárovací materiál je nutno okamžitě odstranit.

Schlüter-SCHIENE-AC (hliník barevně lakovaný): Hliník je upraven (chromátovaný) a opatřen polyuretanovou práškovou barvou. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

U Schlüter-SCHIENE-TS (hliník strukturovaný povrch) se jedná o povrchy přírodního charakteru (další vlastnosti viz Schlüter- -SCHIENE-AC).

Schlüter-SCHIENE-ACG / -ACGB / -AT / -ATG / -ATGB / -AK / -AKG / -AKGB / -AM / -AMG / -AMGB / - ABGB / -AGSG / -AGRB (hliník eloxovaný): Hliník je opatřen zušlechtěným povrchem, tvořeným eloxovanou vrstvou. Tato vrstva se při běžném použití již dále nemění. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Hliník je citlivý vůči alkalickým látkám. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil se ukládá k dlaždici celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda.


Schlüter®-SCHIENE

Pokyny

Profil nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat žádné čisticí prostředky s brusnými částicemi. Oxidační vrstvu na mosazi nebo hliníku lze odstranit běžnými leštícími prostředky, ale vytváří se stále znovu. Poškození eloxované vrstvy lze odstranit pouze přelakováním. Ušlechtilá ocel získá lesklý povrch ošetřením chromovou politurou nebo podobně.

Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené atmosféře nebo agresivním látkám by se měly pravidelně čistit jemným čistícím prostředkem. Pravidelné čištění nepřispívá pouze k čistému vzhledu oceli, ale snižuje i nebezpečí koroze. Žádné používané čistící prostředky však nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Je nutno zabránit kontaktu s jinými kovy, např. běžnou ocelí, protože to může vést k druhotné korozi. To platí také pro nářadí jako jsou stěrky nebo ocelová vlna používané např. pro odstraňování zbytků malty.

V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN- CP.


Schlüter®-SCHIENE


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


Schlüter profily s perforováním pro vytváření oblouků
image
Schlüter®-RUMA
Ohýbačka pro profily se zvláštním perforováním.