logo

Schlüter®-RENO-V

Použití a funkce

Schlüter-RENO-V je profil s variabilním přechodovým ramenem pro plynulé spojení různě vysokých obkladů podlah, např. u přechodu dlažby na koberec. Navíc jsou přiléhající hrany dlažby účinně chráněny před mechanickým poškozením. Díky pohyblivému ramenu, které je opatřeno kloubem, se profil přizpůsobí příslušné výšce přiléhající podlahoviny. Zabrání se tak vzniku hrany mezi různě vysokými podlahami, hrozící nebezpečím zakopnutí.

Schlüter-RENO-V lze použít také v místech s vyšším zatížením (garážové a halové vjezdy). Zde je však nutné vyplnit prostor pod pohyblivým raménkem maltou.


Schlüter®-RENO-V

Montáž

  1. Výška Schlüter-RENO-V se zvolí podle tloušťky dlažby.
  2. Na místo, kde má být dlažba ukončena se nanese lepidlo na obklady a dlažbu pomocí ozubené stěrky.
  3. Schlüter-RENO-V se zatlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se.
  4. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se přestěrkuje v celé ploše lepidlem.
  5. Přiléhající dlažba se zplna zatlačí a vyrovná tak, aby lícovala s horní hranou profilu (profil nesmí vyčnívat přes povrch dlažby, spíše by měl být o cca 1 mm nižší). Dlaždice přilehlé k profilu je nutno přilepit celoplošně.
  6. Rovnoměrná spára o šířce min. 1,5 mm je zajištěna bočním vymezovačem spáry. 
  7. Prostor spáry mezi dlaždicemi a profilem se zcela vyplní spárovací maltou. Pohyblivé rameno se položí na přiléhající podlahu a v případě potřeby se přilepí silikonem nebo podobným materiálem. U více zatěžovaných podlah se prostor pod pohyblivým ramenem vyplní maltou nebo podobným materiálem.

Schlüter®-RENO-V

Materiál

Schlüter-RENO-V se dodává v provedení:

  • A = hliník
  • AE = hliník přírodní matně eloxovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití

Použitelnost příslušného typu profilu je nutné ve zvláštních případech řešit jednotlivě v závislosti na očekávaném druhu zatížení - chemickém, mechanickém nebo jiném.

Použitelnost profilu Schlüter-RENO-AV z hliníku je nutné ověřit podle předpokládaného chemického namáhání. Hliník je citlivý na alkalické látky. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné z viditelných ploch maltu nebo stěrkový materiál ihned odstranit.

Schlüter-RENO-AEV je vyroben z eloxovaného hliníku a je opatřen zušlechtěným povrchem. Tato vrstva se při běžném použití již dále nemění. Povrchovou úpravu je nutné chránit před oděrem a poškrábáním. Působením lepidla, malty nebo spárovacího materiálu se může povrch poškodit, a proto je nutné jakákoli znečištění z profilu ihned odstranit. V ostatním platí popis jako u hliníku.


Schlüter®-RENO-V

Poznámka

Schlüter-RENO-V nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a ošetření. Poškození eloxovaného povrchu lze odstranit pouze přelakováním.

Schlüter®-RENO-V

Varianty


Schlüter®-RENO-V

Schlüter-RENO-V je profil s pohyblivým přechodovým ramenem pro plynulé napojení různě vysokých podlahových krytin. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždici.

Schlüter®-RENO-V


Schlüter-RENO-V


Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT je nosný profil pro pohyblivé přechodové rameno Schlüter-RENO-VB. Oba výrobky lze ve všech rozměrech vzájemně kombinovat.

Poznámka: Pro 1 m délky c.výr. doplnit „ /100“ (napr. AVT 80/100).

Schlüter®-RENO-VT


Schlüter-RENO-AEVT


Schlüter®-RENO-VB

Schlüter-RENO-VB je pohyblivé přechodové rameno, které lze kombinovat ve všech rozměrech s nosným profilem Schlüter-RENO-VT.

Poznámka: Pro 1 m délky c.výr. doplnit „ /100“ (napr. AVB 80/100). 

Schlüter®-RENO-VB


Schlüter-RENO-AEVB


Schlüter®-RENO-V


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka