logo

Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Použití a funkce

Schlüter-RENO-U/-RAMP jsou speciální profily pro plynulé spojení různě vysokých podlahových krytin, např. v místě přechodu dlažby na koberec. Navíc jsou účinně chráněny přiléhající hrany krytin. Díky vymezovači spáry je definována šířka spáry mezi profilem a dlažbou.

Schlüter-RENO-U se osvědčuje v oblastech se silným zatížením (vjezdy do garáží a hal, nákupní centra atd.) Sešikmená pohledová plocha profilu Schlüter-RENO-U je tvořena náběhem podle výšky profilu v úhlu cca 17° až 25° a je ukončena (s výjimkou H = 35 mm) dorazovou hranou vysokou 4 mm. Zamezí se tak vzniku hrany mezi různě vysokými podlahovými krytinami, o kterou lze zakopnout.

Schlüter-RENO-RAMP se přednostně používá pro oblasti, vystavené např. pojíždění přepravními vozíky. Díky plochému sklonu – podle výšky profilu od cca 5° do 10° – a do ztracena ustupujícímu náběhu lze přes profil přejíždět nizkozdvižným nebo vysokozdvižným vozíkem. Schlüter-RENO-RAMP lze využít i tam, kde musí vyhovovat bezbariérovému provozu a zhotovit tak zcela plynulé přechody mezi podlahovými krytinami.

Schlüter-RENO-RAMP-K je profil bez kotevního ramene se sklonem cca 8° a lze jej nalepit pro dodatečné vyrovnání výšky mezi obkladem a podkladem.


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Zpracování

 1. Schlüter-RENO-U/-RAMP se zvolí podle tloušťky dlaždice.
 2. Dutý prostor na spodní straně profilu se vyplní lepidlem na obklady a dlažbu.
 3. Tam, kde se má dlažba ukončit, se nanese ozubenou stěrkou lepidlo.
 4. Schlüter-RENO-U/-RAMP se vtlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lepidlového lože a vyrovná se.
 5. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se po celé ploše přestěrkuje lepidlem.
 6. Navazující dlaždice se pevně vtlačí a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu byla v jedné rovině s dlažbou (profil nesmí vyčnívat nad povrch dlažby, spíše může být o cca 1 mm nižší). Dlaždice přilehlé k profilu je nutno uložit celoplošně zplna do lepidla.
 7. Dlaždice se přiloží k bočnímu vymezovačí spáry, tím se zajistí rovnoměrná spára 1,5 mm. U profilů z ušlechtilé oceli a mosazi se vynechá spára cca 1,5 mm.
 8. Spára mezi profilem a dlaždicí se zcela vypní spárovací hmotou.


Zpracování Schlüter-RENO-RAMP-K:
U podkladů, na které se má pokládat Schlüter-RENO- RAMP-K, musí být zásadně provedena kontrola rovinnosti, nosnosti, čistoty, vzájemné snášenlivosti materiálů atd. Části povrchu, které zabraňují přllnutí, je nutné odstranit. V přechodové oblasti se nanese na podklad vhodné lepidlo na obklady a dlažbu příp. lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, spodní strana profilu se vyplní lepidlem a profil se vtlačí celou plochou do lepidla.


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Materiál

Schlüter-RENO-U se dodává v následujícím materiálovém provedení:

 • E = ušlechtilá ocel V2A (materiál č. 1.4301=AISI 304)
 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná
 • A = hliník
 • M = mosaz
 • AE = hliník přírodní matně eloxovaný

Schlüter-RENO-RAMP a -RAMP-K se dodávají v následujícím materiálovém provedení:

AE = hliník přírodní matně eloxovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-RENO-MU jsou mosazné profily. Na jejich neošetřeném povrchu nelze vyloučit lehké výrobní stopy. Jsou odolné vůči vysokému mechanickému namáhání. Mosaz je odolná vůči téměř všem chemikáliím, které mohou přijít do styku s dlažbou. Na volné pohledové ploše mosazných profilů se působením vzduchu vytváří zoxidovaná vrstva, která způsobuje ztmavnutí povrchu. Působení vlhkosti nebo agresivních látek může vést k silné oxidaci a k tvoření povrchových skvrn.

Schlüter-RENO-AU jsou hliníkové profily. Na jejich neošetřeném povrchu rovněž nelze vyloučit lehké výrobní stopy. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem. Hliník je citlivý na alkalické (zásadité) látky.

Cementové materiály působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a době působení ke korozi (tvorba hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné lepidlo, maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit. Profil se ukládá celoplošně zplna do kontaktní vrstvy k dlaždici, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda. V případě vyšších požadavků na vzhled jsou k dispozici profily Schlüter® -RENO-AEU resp. –EBU s finálně upraveným, kvalitním povrchem.

Schlüter-RENO-AEU/ -RAMP z eloxovaního hliníku mají zušlechtěný povrch, tvořený eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již nemění. Agresivní látky nebo abrazivní materiály mohou poškodit povrch. Působení lepidla na obklady a dlažbu, malty nebo spárovací hmoty může narušit povrch, proto je nutné případné znečištění okamžitě odstranit. V ostatním platí popis jako u hliníku.

Profily Schlüter-RENO-EU/ -EBU jsou z ušlechtilé oceli 1.4301 (V2A) a jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost vůči namáhání chemikáliemi, např. kyselými nebo zásaditými čisticími prostředky.

Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání. Substance jako kyselina solná nebo fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků ji mohou poškodit. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Poznámka

Profily nevyžadují žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Oxidační vrstvu na mosazi nebo hliníku lze odstranit běžnými leštícími prostředky, ale vytváří se stále znovu. Poškození eloxovaných vrstev je možné odstranit pouze přelakováním. Povrchy z ušlechtilé oceli, vystavené působení atmosféry nebo agresivních látek, by měly být pravidelně čištěny šetrným čistícím prostředkem.

Pravidelné čištění nepřispívá pouze k čistému vzhledu oceli, ale snižuje i nebezpečí koroze. Žádné používané čistící prostředky však nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou. Je nutno zabránit kontaktu s jinými kovy, např. běžnou ocelí, protože to může vést k druhotné korozi. To platí také pro nářadí, jako je stěrka nebo ocelová vlna používané např. k odstraňování zbytků malty.

V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K


<a name='reno-u'></a>Schlüter®-RENO-U

Schlüter-RENO-U je profil pro vytvoření plynulého přechodu mezi různě vysokými podlahovými krytinami. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždici. Schlüter-RENO-EU, -EBU a -MU nemájí vymezovače spáry.

<a name='reno-u'></a>Schlüter®-RENO-U


Schlüter-RENO-AU


Schlüter-RENO-AEU


Schlüter-RENO-EU


Schlüter-RENO-EBU


<a name='reno-ramp'></a>Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter-RENO-RAMP je profil pro plynulý přechod velmi zatěžovaných dlažeb na přiléhající podlahové krytiny. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždici.

<a name='reno-ramp'></a>Schlüter®-RENO-RAMP


<a name='reno-ramp-k'></a>Schlüter®-RENO-RAMP-K

Schlüter-RENO-RAMP-K je profil pro plynulý přechod velmi zatěžovaných dlažeb na přiléhající podlahové krytiny. Profil lze nalepit pro dodatečné vyrovnání výšky mezi obkladem a podkladem.

<a name='reno-ramp-k'></a>Schlüter®-RENO-RAMP-K


Schlüter®-RENO-U / -RAMP

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace v ploše
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace u stěny
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka