logo

Schlüter®-RENO-T

Použití a funkce

Schlüter-RENO-T je profil ve tvaru T, který se používá pro dodatečné vytvoření přechodu mezi sousedícími, stejně vysokými podlahovými krytinami (např. mezi keramickou nebo kamennou dlažbou a parketami, betonovou dlažbou, PVC, laminátem, atd.). Spára mezi sousedícími krytinami se nejprve vyplní montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX nebo rovnocenným materiálem, do kterého se upevní profil Schlüter-RENO-T. Pak se svislé rameno přechodového profilu vtlačí do spáry.

Schlüter-RENO-T překrývá podlahové krytiny a zamezuje tak poškození jejich hran mechanickým namáháním.


Schlüter®-RENO-T

Montáž

  1. Pro osazení profilu Schlüter-RENO-T musí být spára hluboká min. 9 mm a musí být zbavena nečistot. I z bočních stran spáry je nutno odstranit všechny částice, zhoršující přilnavost.
  2. Spára se musí nejprve vyplnit Schlüter-KERDI-FIX nebo rovnocenným materiálem. Pak se profil Schlüter-RENO-T zatlačí svislým ramenem do vyplněné spáry tak, aby postranní ramena zcela dosedla na přilehlé hrany podlahových krytin. 
  3. Přebytečné montážní lepidlo, které se vytlačí pod profilem, se odstraní vhodným čistidlem.

Schlüter®-RENO-T

Materiál

Profil lze dodat v následujícím provedení:

  • E = ušlechtilá ocel V2A (č. materiálu 1.4301 = AISI 304
  • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná A = hliník
  • M = mosaz
  • AE = hliník přírodní matně eloxovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Schlüter-RENO-T je vhodný pro ochranu hran podlahových krytin před mechanickým poškozením.

Použitelnost zvoleného typu profilu v jednotlivých zvláštních případech je nutno vyjasnit podle očekávaného chemického, mechanického či jiného namáhání.

Schlüter-RENO-T-M jsou mosazné profily. Na jejich neošetřeném povrchu nelze vyloučit lehké výrobní stopy.

Na volné pohledové ploše mosazných profilů se působením vzduchu vytváří zoxidovaná vrstva, která způsobuje ztmavení povrchu. Působení vlhkosti nebo agresivních látek může vést k silné oxidaci a tvoření povrchových skvrn.

Schlüter-RENO-T-A jsou hliníkové profily. Na jejich neošetřeném povrchu rovněž nelze vyloučit lehké výrobní stopy.

V případě vyšších požadavků na vzhled jsou k dispozici profily Schlüter-RENO-T-AE resp. -EB s finálně upraveným, kvalitním povrchem.

Agresivní nebo abrazivní látky mohou povrch Schlüter-RENO-T-AE z eloxovaného hliníku poškodit.

Schlüter-RENO-T-E a -EB se tvarují z pásů z ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301) a jsou vhodné především tam, kde lze očekávat vysoké mechanické nebo zvláštní chemické namáhání.

Používají se např. v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, velkokuchyních, nemocnicích i v oblasti bydlení.

Ani ušlechtilá ocel není odolná proti veškerému chemickému namáhání. Substance jako kyselina solná nebo fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků ji mohou poškodit. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

Profily Schlüter-RENO-T-E mají neošetřený povrch, jehož pohledová plocha vykazuje výrobou podmíněné průběžné linie s proměnlivou intenzitou. V případě vyšších požadavků na vzhled jsou k dispozici profily Schlüter-RENO-T-EB s finálně upraveným, kvalitním povrchem.


Schlüter®-RENO-T

Poznámka

Schlüter-RENO-T nevyžaduje zvláštní péči nebo údržbu. Nečistoty se odstraňují v průběhu čištění obkladů použitím vhodných čisticích prostředků.

Viditelné části profilů získají lesklý povrch ošetřením chromovou politurou nebo podobně. Povrchy z ušlechtilé oceli, které jsou vystaveny působení atmosféry nebo agresivních látek by měly být pravidelně čištěny šetrným čistícím prostředkem. Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale zabraňuje také nebezpečí koroze.

Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, např. běžnou ocelí, protože to může vést k tvorbě druhotné rzi. To platí i pro nářadí, jako je stěrka nebo ocelová vata, používané např. k odstranění zbytků malty. Na citlivé povrchy se nesmí používat brusné čistící prostředky. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-RENO-T

Varianty


Poznámka:
Profily Schlüter-RENO-T-M / -T-A / -T-AE lze i bez zvláštní perforace použitím ohýbačky Schlüter-RUMA tvarovat do oblouku.

Schlüter-RENO-T-M


Schlüter-RENO-T-A


Schlüter-RENO-T-AE


Schlüter-RENO-T-E


Schlüter-RENO-T-EB


Schlüter®-RENO-T


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka