logo

Schlüter®-REFLEECE

Použití a funkce

Schlüter-REFLEECE je střiž z recyklovaného PET s lepicí povrchovou vrstvou na zadní straně. Je vhodná pro vytváření dočasných, opět odstranitelných podlahových krytin z keramiky nebo přírodního kamene. Samolepicí zadní stranu střiže lze při demontáži snadno uvolnit z podkladu a nevytváří žádné škody na stávajícím podkladu.


Schlüter®-REFLEECE

Zpracování

1. U podkladů, na které se má pokládat Schlüter-REFLEECE, musí být zásadně provedena kontrola jejich vhodnosti, např. rovinnost, nosnost, čistota, snášenlivost jednotlivých materiálů atd. Části povrchu, které zabraňují přilnutí, je nutné odstranit.

2. Podklad je třeba před pokládkou řádně vysát a zbavit jej tím prachu.

3. Pásy REFLEECE se rozvinou, přiříznou na požadovanou délku, vyrovnají se a s pomocí hladítka nebo přítlačného válečku (válce) se v celé ploše přitlačí na podklad.

4. Spoje na sraz a napojení podlaha/ stěna se přelepí samolepicí páskou Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Aby se zabránilo poškození položeného pásu REFLEECE nebo jeho uvolnění od podkladu, doporučujeme položit prkna na jeho ochranu před nadměrným mechanickým namáháním (především v místech, používaných pro přepravu materiálu)

5. Bezprostředně po nalepení pásu REFLEECE lze pokládat dlažbu do tenké vrstvy lepidla. V jednom pracovním kroku se hladkou stranou ozubené stěrky nanese lepidlo na povrch střiže a ozubenou stranou se lepidlo stáhne.

6. Dlaždice se pokládají celoplošně zplna do lepidla. Hloubka ozubu stěrky musí odpovídat formátu dlaždice. Je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla.

7. V souladu s platnými pravidly je nutno dilatační spáry z podkladu polohově přesně dodržet i v dlažbě. Jinak se velkoplošná dlažba nad REFLEECE musí rozdělit dilatačními spárami podle platných pravidel do polí. Doporučujeme typy profilů Schlüter-DILEX.

Upozornění:
Tenkovrstvé lepidlo, které se používá ve spojení se střiží REFLEECE, a obkladový materiál musí být vhodné pro příslušnou oblast použití a musí odpovídat konkrétním požadavkům.

Demontáž:

8. Spáry dlažby se proříznou vhodným nářadím. Hloubku ponoření nářadí je nutné zvolit tak, aby nedošlo k poškození podkladu. V závislosti na velikosti formátu dlažby doporučujeme rozdělit dlažbu na menší kusy.

9. Oddělené kusy dlažby lze nyní včetně lepidla na obklady a střiže REFLEECE nadzvednout přísavkou a zlikvidovat.

10. Podklad řádně vysajte a očistěte čirou vodou resp. vhodným čisticím prostředkem.

Upozornění:
U dřevěných nebo kamenných podkladů je ev. nutné upravit plochu po čištění podle údajů výrobce.


Schlüter®-REFLEECE

Materiál

Schlüter-REFLEECE je střiž tloušťky 0,85 mm z materiálu PET (polyetylentereftalát). Na zadní straně je nanesena speciální přilnavá vrstva neobsahující rozpouštědla ani změkčovadla.

REFLEECE s přilnavou vrstvou na zadní straně není trvale stabilní proti UV záření, proto je při skladování nutné zabránit trvalému, intenzivnímu slunečnímu záření. REFLEECE lze na suchém a bezmrazém (5-30 °C) místě skladovat minimálně po dobu 18 měsíců.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-REFLEECE je trvanlivá střiž, která je na zadní straně opatřena přilnavou vrstvou. Je určena pro použití v nekomerčních a komerčních interiérových prostorech, ve kterých se neočekává trvalé dynamické zatížení. Lze ji používat pro dočasnou pokládku keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene na plochách, na kterých není možná nebo požadovaná trvalá pokládka krytiny. Patří sem například výstavní haly, budovy pod památkovou ochranou, soukromé nebo komerční pronajímané objekty.

Střiž REFLEECE není citlivá na vlhkost, která může vznikat kvůli tenkovrstvé maltě použité pro nalepení dlažby nebo při jejím čištění. Dlažba položená na podlaze na REFLEECE by měla mít velikost minimálně 10 × 10 cm a měla by mít minimální tloušťku 6 mm.

Izolace proti kročejovému hluku
U položené střiže REFLEECE bylo zjištěno zlepšení izolace proti kročejovému hluku (ΔLW) o 9 dB (podle normy DIN EN ISO 10140).

Skutečné zlepšení příslušné konstrukce je závislé na konkrétních skutečnostech v daném místě (konstrukční skladbě) a může se od této hodnoty lišit. Proto nelze naměřené hodnoty aplikovat na jakoukoliv situaci na stavbě.


Schlüter®-REFLEECE

Poznámka

Podklady

U podkladů, na které se má pokládat REFLEECE, musí být zásadně provedena kontrola jejich vhodnosti, např. rovinnost, nosnost, čistota, snášenlivost jednotlivých materiálů atd. Části povrchu, které zabraňují přilnutí, je nutné odstranit.

REFLEECE lze používat na vytápěných krytinách. Přitom je nutné dodržovat platná pravidla pro konvenční vyhřívané potěry s dlažbou.

Povrch krytiny, na které se provádí pokládka, musí být únosné a musí mít takový charakter, aby na nich vrstva na zadní straně střiže držela. REFLEECE lze pokládat pouze na pevně nalepené krytiny, krytiny s plovoucí pokládkou nejsou vhodné pro obložení tuhou krytinou.

Snášenlivost přilnavé vrstvy s podkladem je nutné předem ověřit. REFLEECE lze používat pouze na krytinách, které neobsahují rozpouštědla resp. změkčovadla.

Pokud při odstraňování podkladní střiže zůstanou na podkladu zbytky přilnavé vrstvy, lze je bezproblémově odstranit vlažnou, čirou vodou. REFLEECE lze kompletně recyklovat.

Upozornění k dilatačním spárám:

Podkladní střiž REFLEECE je nad stávajícími dilatačními spárami nutné rozdělit. V souladu s platnými pravidly je nutno dilatační spáry polohově přesně dodržet i v dlažbě. Jinak se velkoplošná krytina nad REFLEECE musí rozdělit dilatačními spárami podle platných pravidel do polí.

Odkazujeme na použití různých typů profilů Schlüter-DILEX. Nad objektovými spárami je v závislosti na očekávaných pohybech nutné umístit příslušné profily jako Schlüter-DILEX- -BT nebo Schlüter-DILEX-KSBT.

Na okrajích krytiny např. u přilehlých stavebních částí nebo napojených stěn je nutné zabránit vetknutí. Obvodové a napojovací spáry musí odpovídat platným pravidlům a musí být dostatečně dimenzované, aby se zabránilo vetknutí. Odkazujeme na použití různých typů profilů série DILEX.


Schlüter®-REFLEECE

Varianty


Schlüter-REFLEECE


Schlüter-DITRA-SOUND-KB


Schlüter®-REFLEECE


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?