logo

Schlüter®-LIPROTEC-VB

Montáž

Upozornění:
Při montáži osvětlovací techniky, projektování a umístění kabelů je nutné dodržovat příslušné montážní návody Schlüter-LIPROTEC.

  1. Schlüter-LIPROTEC-VB se zvolí podle tloušťky obkladu.
  2. V profilu se vyvrtají průchody pro kabely a otvory se zbaví otřepů.
  3. V místech, kde má být obklad ukončen, se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady. Pokud se Schlüter-LIPROTEC-VB použije na vnějším rohu stěny, obloží se nejprve jedna stěna, a pak se nanese lepidlo na hranu druhé stěny.
  4. Schlüter-LIPROTEC-VB se perforovaným kotevním ramenem zatlačí do lože z lepidla a vyrovná. Dbejte na průchod kabelu.
  5. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se přestěrkuje v celé ploše lepidlem.
  6. Navazující obkládačky se pevně zatlačí a vyrovnají tak, aby byla horní hrana profilu v jedné rovině s obkladem. Obkládačky přilehlé k profilu je nutno lepit celoplošně.
  7. Mezi profilem a obkládačkou se ponechá spára o velikosti cca 2 mm.
  8. Spára mezi profilem a obkládačkou se zcela vyplní spárovací hmotou.
  9. U citlivých povrchů se používá materiál a nářadí nezpůsobující poškrábání ani jiné poškození. Nečistoty způsobené maltou nebo lepidlem je proto nutno ihned odstranit.
  10. Rohy se vytvoří pokosovým řezem.

Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka