logo

Schlüter®-KERDI-LINE

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-LINE je vícedílný lineární odtokový systém pro montáž sprch v úrovni podlahy, s obkladem z keramiky nebo přírodního kamene nebo podlahovými stěrkami.

Skládá se z hluboko taženého tělesa žlabu z ušlechtilé oceli a z konstrukce krytu / rámu, kterou lze pomocí montážní pomůcky obsažené v sadě plynule přizpůsobit tloušťkám podlahové krytiny. Rámové konstrukce lze dodat ve 2 provedeních. Jako profilový rám s 10 mm širokou, kartáčovanou nebo leštěnou pohledovou plochou, nebo jako konturový rám.

Schlüter-KERDI-LINE-H s horizontálním odtokem je opatřen integrovanou zápachovou uzávěrkou a odtokovým tělesem.

Výška nosných prvků žlabu:

 • DN 40 (40 mm) = 78 mm
 • DN 50 (50 mm) = 97 mm

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 s horizontálním odtokem dopředu je opatřen integrovanou zápachovou uzávěrkou a má dle normy DIN EN 1253 odtokový výkon ≥ 0,8 l/s při výšce nahromaděné vody 2 cm, a výšku vodní uzávěry 50 mm.

Výška nosného prvku žlabu:

 • DN 50 (50 mm) = 120 mm

Schlüter-KERDI-LINE-F s horizontálním odtokem dopředu je opatřen zápachovou uzávěrkou integrovanou v odtokovém tělese.

Výška nosného prvku žlabu pro KERDI-LINE-F:

 • DN 40 (40 mm) = 60 mm
 • DN 50 (50 mm) = 97 mm

Schlüter-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS pro vertikální odvodnění, např. stropní deskou, je volitelně opatřen integrovanou zápachovou uzávěrkou v odtokovém tělese (KERDI-­LINE-V) nebo se dodává s trubkovým sifonem (KERDI-LINE-VS) - rovněž s decentrálním odtokem (KERDI-LINE-­VOS).

Výška nosného prvku žlabu:

 • DN 50 (50 mm) = 24 mm

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 pro vertikální odvodnění je opatřen integrovanou zápachovou uzávěrkou a má dle normy DIN EN 1253 odtokový výkon ≥ 1,0 l/s při výšce nahromaděné vody 2 cm, a výšku vodní uzávěry 50 mm.

Výška nosného prvku žlabu:

 • DN 50 (50 mm) = 48 mm

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 a -H 40 se těleso žlabu snadno osadí do přesně vytvarovaného nosného prvku žlabu z polystyrénu. U Schlüter-KERDI-LINE-V, -H 50 G2 a KERDI-LINE-F je kvůli vedení odtoku těleso žlabu pevně spojené s nosným prvkem žlabu.

Schlüter-KERDI-LINE lze použít univerzálně pro centrální osazení v ploše nebo ke stěně.

Délka liniového odvodnění KERDI-LINE-H , -H 50 G2 a -V, -VS, -V 50 G2:

 • 50 cm až 180 cm
 • (VOS = decentrální od 70 do 120 cm),
 • odstupňované po 10 cm

Délka liniového odvodnění

KERDI-LINE-F 40:

 • 50 cm až 120 cm,
 • odstupňované po 10 cm

Délka liniového odvodnění

KERDI-LINE-F 50:

 • 50 cm až 180 cm,
 • odstupňované po 10 cm

Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu, je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze, tak i na přiléhající stěny.

Ve spojení s izolačními systémy Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT nebo Schlüter-KERDI-BOARD a s příslušnými systémovými těsnicími lepidly Schlüter-KERDI-COLL-L resp. Schlüter-KERDI-FIX tak vznikají ověřené kontaktní izolace s navazujícím liniovým odvodněním.

Upozornění: Schlüter-KERDI-LINE a rámové konstrukce se osazují s použitím cementových lepidel na obklady a dlažbu. Na žlaby, rámy a mřížky nepoužívejte acetátové silikony.

Schlüter-KERDI-LINE je systémový komponent splňující normu pro izolace DIN 18534, která platí v Německu, a má ve spojení s výše uvedenými Schlüter- systémy osvědčení abP (Stavebně technické osvědčení). Třídy vlhkostního namáhání dle abP naleznete v příslušných technických listech. Schlüter-KERDI-LINE je dle ETAG 022 (kontaktní izolace) systémový komponent s evropským schválením (ETA = European Technical Assessment). Výše uvedené Schlüter- výrobky odzkoušené s KERDI-LINE jsou označeny značkou CE.

Viditelná plocha profilového rámu a kryty – v uzavřeném nebo děrovaném provedení – jsou z kartáčované, leštěné ušlechtilé oceli nebo lakované ušlechtilé oceli. Pro profilový rám lze dodat také 17 mm hluboký rošt pro nalepení dlažby. K dispozici je rovněž bezrámový nosič pro nalepení dlažby nezávislý na tloušťce dlažby (Schlüter-KERDI-LINE-D).

Schlüter-KERDI-LINE-GTO je zápachová uzávěrka se silikonovou suchou klapkou. Lze ji použít namísto dvoudílné zápachové uzávěrky. Zabraňuje tvorbě zápachu, který může vznikat u u zřídka využívaných odtokových systémů (v koupelnách pro hosty, rekreačních bytech atd.) v důsledku vyschnutí zápachové uzávěrky. Díky odtokovému výkonu min. 0,4 l/s (dle DIN EN 1253) může suchá zápachová uzávěrka nahradit v těchto případech stávající zápachovou uzávěrku i trvale a působit proti ev. nedostatečnému odvětrávání odtokového systému (nelze použít v KERDI-LINE-F / -VS / -VOS).

Upozornění:

KERDI-LINE-H a -V lze instalovat jako komplexní systém s vhodnou spádovou deskou KERDI-Shower-L s integrovanou KERDI izolací (viz technický list výrobku 8.8). Je možno provést i spádový potěr. Potěr se na povrchu izoluje se Schlüter-KERDI (viz technický list výrobku 8.1), DITRA (viz technický list výrobku 6.1) nebo DITRA-HEAT (viz technický list výrobku 6.4).

U Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2, -V 50 G2 a KERDI-LINE-F je kvůli vedení odtoku nutné položit z konstrukčních důvodů spádový potěr. Potěr se na povrchu izoluje se Schlüter-DITRA (viz technický list výrobku 6.1) nebo -DITRA-HEAT.

Jako doplněk systému jsou k dispozici Schlüter-SHOWERPROFILE-S a -R (viz technický list výrobku 14.1) pro napojení k podlaze příp. na stěnu. Kvůli sklonu bočních stran má Schlüter-SHOWER­PROFILE-S – odpovídající tvar klínu. Ohraničující stěny se izolují se Schlüter-KERDI (viz technický list výrobku 8.1) nebo Schlüter-KERDI-BOARD (viz technický list výrobku 12.1).

Protihluková izolace

Pro splnění požadavků na zvukovou izolaci dle DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 resp. SIA 181 je k dispozici zvukově izolační rohož Schlüter-KERDI-LINE-SR, která v ověřených konstrukčních variantách KERDI-LINE-H 40, H 50 a KL-F splňuje požadavky na tlumení kročejového hluku, hluku z instalací a z používání. Podrobné údaje naleznete v podkladech pro projektování KERDI-LINE-SR


Schlüter®-Kerdi-Line

Montáž

Dále jsou uvedeny pracovní kroky u systémů liniového odvodnění.

Detailní popisy viz zvláštní montážní návody:

 • Schlüter-KERDI-LINE-H
 • Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
 • Schlüter-KERDI-LINE-F
 • Schlüter-KERDI-LINE-V
 • Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
 • Schlüter-KERDI-LINE-D (nosič pro nalepení dlažby)

Montáž při nízké konstrukční výšce:

Schlüter-KERDI-LINE-H -H 50 G2 a -F jsou určeny pro horizontální odvodnění na stropní desce, přičemž speciálně Schlüter-KERDI-LINE-F je kvůli nízké konstrukční výšce pouhých 60 mm zvláště vhodný pro rekonstrukce a renovace. Pokud lze provést odvodnění stropní deskou, lze např. s pomocí Schlüter-KERDI-LINE-V realizovat konstrukční výšku ≥ 24 mm.

Schlüter®-KERDI-LINE-H

Horizontální odtok

 1. Nosný prvek žlabu se pokládá na rovný podklad odpovídající výšky. Pro vyrovnání nerovností a výšky lze nosný prvek žlabu položit i na dostatečný počet maltových terčů nebo na celoplošnou vyrovnávací vrstvu a výškově vyrovnat.
  Při montáži ke stěně je nutné těleso žlabu vyrovnat v závislosti na tloušťce obkladu.
  Při osazení v ploše se dosáhne pomocí přiloženého výplňového proužku symetrie nosného prvku žlabu.
  Upozornění: Pro zlepšení zvukové izolace v oblasti sprchy se pokládá izolační rohož Schlüter-KERDI-LINE-SR a po obvodu se osadí obvodová izolační páska.
  Zvukově izolační rohože se pokládají volně na sraz na rovný masivní stop. Pokládka se musí provádět potištěnou stranou nahoru. Pro vyloučení zvukových mostů lze srazy fixovat krycí páskou Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Další detaily ověřených systémových konstrukčních skladeb – dle požadavků na protihlukovou izolaci podle norem a pravidel – viz podklady pro projektování.
 2. Těleso žlabu se vsadí do nosného prvku žlabu – s na míru přiříznutou odtokovou trubkou, která se napojí na domovní odpadové potrubí. Poté by měla být provedena zkouška těsnosti.
 3. Poté se k přesně osazenému odvodňovacímu žlabu KERDI-LINE-H položí na dostatečně nosnou vyrovnávací vrstvu z potěru nebo vázaného zásypu spádová deska Schlüter-KERDI-SHOWER-LT/-LTS do správné výšky tak, aby lícovala s horní hranou nosného prvku žlabu (viz technický list výrobku 8.8). Alternativně lze do odpovídající výšky nanést spádový potěr a stáhnout jej přes horní hranu nosného prvku žlabu.
 4. Pro nalepení manžety Schlüter-KERDI se na navazující plošnou izolaci nanese ozubenou stěrkou 3 x 3 nebo 4 x 4 mm těsnicí lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L (viz technický list výrobku 8.4) a do něj se celou plochou uloží manžeta Schlüter-KERDI.
  Je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla. Také napojení na stěnu je nutné přelepit izolačními páskami KERDI s použitím Schlüter-KERDI-COLL-L.

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Horizontální odtok

s výškou vodní uzávěry 50 mm

 1. Pro dosažení minimální konstrukční výšky 120 mm se adaptér zkrátí (maximální zásuvná hloubka 90 mm) na minimální zásuvnou hloubku 15 mm.
 2. Adaptér se opět nasadí na těleso žlabu a pevně přišroubuje.
 3. Odtokové těleso se nasadí na adaptér a vtlačí.
 4. Na rovný podklad pod nosný prvek žlabu se nanese lepidlo pro tenkovrstvé lepení. Těleso žlabu včetně nosného prvku žlabu se nasadí na odtokové těleso a vtlačí. Eventuální vyrovnání výšky lze provést maltovými terči. Odtokové těleso se zajistí proti sesmý­knutí adaptéru. Při montáži ke stěně je nutné těleso žlabu vyrovnat v závislosti na vzdálenosti od stěny a tloušťce obkladu. (viz příklady montáže 4a a 4b).
 5. Odtoková trubka (dodává stavba) se nasadí a vyrovná.
 6. Poté se nanese spádový potěr (2 %) v ploše sprchy - příp. na vhodnou izolaci.
 7. Lepidlo pro tenkovrstvé lepení se nanese na plochu potěru ozubenou stěrkou, při použití DITRA doporučujeme 3 x 3 nebo 4 x 4 mm. Při použití DITRA-HEAT 6 x 6 mm.
 8. Poté se nalepí Schlüter-DITRA resp. DITRA-HEAT. Spoje na sraz se utěsní pomocí Schlüter-KEBA s použitím Schlüter-KERDI-COLL-L (viz technický list výrobku 6.1 resp. 6.4).

… další kroky analogicky Schlüter-KERDI-LINE-H (od bodu 4).

Schlüter®-KERDI-LINE-F

Příprava KERDI-LINE F40 (a)

 1. a. Přiložené lamelové těsnění je umístěno na odtokovém hrdle tělesa žlabu (všimněte si polohy).
 2. a. Následně se nasadí odtokové těleso.
 3. a. Na rovný a výškově vyrovnaný podklad se nanese tenkovrstvé lepidlo a uloží se nosný prvek žlabu. Pro vyrovnání nerovností a výškové vyrovnání lze nosný prvek žlabu také přesně umístit na dostatečně rozmístěnou vrstvu lepidla nebo celoplošnou vyrovnávací vrstvu.

  Upozornění: Při montáži ke stěně musí být těleso žlabu vyrovnáno podle tloušťky obkladu stěny. Při montáži v ploše s pomocí přiložené výplňové lišty se nosný prvek žlabu vyrovná symetricky.
 4. Následně se pak připojí odtokové těleso k odvodňovacímu systému budovy pomocí odtokové trubky, kterou dodá zákazník. Poté je nutné vyrovnat těleso žlabu pomocí vodováhy a provést zkoušku těsnosti.
 5. Poté se spádový potěr (2 %) sprchovací plochy položí na přesně namontovaný a vodováhou vyrovnaný KERDI-LINE-F.
 6. Poté, co je povrch potěru pochozí, se DITRA pevně spojí s povrchem potěru tenkovrstvým lepidlem (doporučená velikost zubů 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm).
   

  Příprava KERDI-LINE F50 (b)

  1b. Těsnění odtokového tělesa nebo odtoku opatřete mazivem.

  2b. Následně se nasadí odtokové těleso.

  3b. Na rovný povrch podkladu v oblasti nosného prvku žlabu naneste tenkovrstvé lepidlo a nasaďte nosný prvek žlabu a zvukovou izolační podložku. Pro výškové vyrovnání lze nosný prvek žlabu také umístit na dostatečně rozmístěnou vrstvu lepidla.

 7. Pro přilepení KERDI manžety se na navazující plošnou izolaci nanese ozubenou stěrkou 3 × 3 nebo 4 × 4 mm těsnicí lepidlo KERDI-COLL-L (viz technický list výrobku 8.4), do kterého se celou plochou ukotví KERDI manžeta. Musí být dodržena otevřená doba lepidla.

  Formát dlaždic na DITRA musí být minimálně 5 x 5 cm (viz technický list výrobku 6.1).

 

Schlüter®-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS

Vertikální odtok

 1. Nosný prvek žlabu se pokládá na rovný podklad odpovídající výšky. Pro vyrovnání nerovností a výšky je možno nosný prvek žlabu položit na celoplošnou vyrovnávací vrstvu a výškově vyrovnat.
  Při osazení ke stěně je nutné těleso žlabu vyrovnat v závislosti na tloušťce obkladu.
  Při osazení v ploše se pomocí přiloženého výplňového proužku dosáhne symetrie nosného prvku žlabu.
  Upozornění: Pro zlepšení zvukové izolace v oblasti sprchy se pokládá izolační rohož Schlüter-KERDI-LINE-SR a po obvodu se osadí obvodová izolační páska.
  Zvukově izolační rohože se pokládají volně na sraz na rovný masivní stop. Pokládka se musí provádět potištěnou stranou nahoru. Pro vyloučení zvukových mostů lze srazy fixovat krycí páskou Schlüter-DITRA-SOUND-KB. Další detaily ověřených systémových konstrukčních skladeb – viz podklady pro projektování.
 2. Těleso žlabu se osadí do nosného prvku žlabu – s na míru přiříznutou odtokovou trubkou, která se napojí na domovní odpadové potrubí.
  Poté by měla být provedena zkouška těsnosti.
 3. Následně se k osazenému odvodňovacímu žlabu Schlüter-KERDI-LINE-V položí spádová deska Schlüter-­SHOWER-L a vyrovná tak aby lícovala s horní hranou nosného prvku žlabu (viz technický list výrobku 8.8. Alternativně lze do odpovídající výšky nanést spádový potěr a stáhnout jej přes horní hranu nosného prvku žlabu.
 4. Pro přilepení manžety Schlüter-KERDI se na navazující plošnou izolaci nanese ozubenou stěrkou 3 x 3 nebo 4 x 4 mm těsnicí lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L (viz technický list výrobku 8.4) a do něj se celou plochou uloží manžeta Schlüter-KERDI.
  Je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla. Také napojení na stěnu je nutno přelepit izolačními páskami KERDI s použitím Schlüter-KERDI-COLL-L.

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Vertikální odtok

s výškou vodní uzávěry 50 mm

 1. Určí se poloha liniového odvodnění a vytvoří otvor / prostup stropem pro odtokové těleso. Poté se zde umístí odtokové těleso.
 2. Pro dosažení minimální konstrukční výšky 48 mm se adaptér zkrátí (maximální zásuvná hloubka 90 mm) na minimální zásuvnou hloubku 30 mm.
 3. Adaptér se opět nasadí na těleso žlabu a pevně přišroubuje.
 4. Na rovný podklad pod nosný prvek žlabu se nanese lepidlo pro tenkovrstvé lepení. Těleso žlabu včetně nosného prvku žlabu se nasadí na odtokové těleso a vtlačí. Eventuální vyrovnání výšky lze provést maltovými terči. Při montáži ke stěně je nutné vyrovnat těleso žlabu v závislosti na vzdálenosti od stěny a na tloušťce obkladu stěny. (viz příklady montáže 4a a 4b).
 5. V ploše sprchy se vytvoří spádový potěr (2 %).
 6. Lepidlo pro tenkovrstvé lepení se nanese na plochu potěru ozubenou stěrkou, při použití DITRA se doporučuje 3 x 3 nebo 4 x 4 mm. Při použiti DITRA-HEAT 6 x 6 mm.
 7. Nalepí se Schlüter-DITRA resp. DITRA-HEAT – spoje na sraz se utěsní pomocí Schlüter-KEBA s použitím Schlüter-KERDI-COLL-L (viz technický list výrobku 6.1 resp. 6.4).

... další kroky analogicky Schlüter-KERDI-LINE-H (od bodu 4).


Schlüter®-Kerdi-Line

Materiál

Tělesa žlabu do délky 120 cm jsou z hlubokotažné ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu 1.4404 = AISI 316L). Od délky 130 cm se vyrábějí z ohýbané, svařené a poté mořené ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu 1.4404 = AISI 316L). Tělesa žlabu jsou opatřena lepicí přírubou, na které je z výroby nalepená manžeta Schlüter-KERDI. Jedná se o izolační pás z měkkého polyetylénu, oboustranně opatřený speciální střiží.

Odtokové vpusti se v závislosti na typu vyrábějí z polypropylenu (PP) resp. acrylnitril-­butadien-styrenu (ABS) s vysokou odolností proti nárazům.

Zápachová uzávěrka je z polypropylénu (PP) zesíleného vlákny.

Rám z ušlechtilé oceli a krycí rošt lze dodat v následujícím materiálovém provedení:

 • V4A č. materiálu 1.4404 = AISI 316L.
 • Povrchy profilových rámů a krytů:
 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná
 • EP = ušlechtilá ocel leštěná
 • EC = ušlechtilá ocel lakovaná

Nosný prvek žlabu je z tlakově stabilního, expandovaného polystyrénu (EPS).

Schlüter-KERDI-LINE-SR je vyrobena ze speciální polyesterové střiže (PES). Je bez zápachu, lze ji recyklovat a nehnije.

Výška = cca 10 mm

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Tělesa žlabu, rámy a kryty představují dle DIN EN 1253 domovní odtoky zařazené do klasifikace K3. Jedná se o plochy bez dopravního zatížení, např. místnosti s mokrým provozem v bytech, domovech pro seniory, hotelech, školách, umývárnách a sprchách. Tělesa žlabů, rámy a kryty jsou vhodné pro pojezd invalidním vozíkem.

Schlüter-KERDI-LINE z V4A (č. materiálu 1.4404 = AISI 316L) je vhodný především v případech, kdy lze očekávat vysoké mechanické nebo chemické namáhání.

Ani ušlechtilá ocel v kvalitě 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Použitelnost předpokládaného systému podlahového odtoku je nutné v jednotlivých případech vyjasnit individuálně v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.


Schlüter®-KERDI-LINE

Upozornění

Pro snadné pravidelné čištění zápachové uzávěrky a tělesa žlabu je součástí sady vhodný čisticí kartáč s pokyny pro použití.

Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Je nutno zabránit styku s jinými kovy, jako např. běžnou ocelí, protože to může vest k sekundární korozi. To platí také pro nářadí, jako je stěrka nebo ocelová vata, používané např. k odstranění zbytků malty. Na citlivé povrchy (především na EP = ušlechtilá ocel leštěná) se nesmí používat brusné čisticí prostředky.

V případě potřeby je k dodání čisticí politura na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-Kerdi-Line


<a name='style'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE jsou konturové rámy s elegantními design kryty z kartáčované ušlechtilé oceli, vhodnými pro tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE. Úzký konturový rám lze plynule nastavit pro podlahovou krytinu od 6–18 mm. Kryty lze dodat v design variantách FLORAL, CURVE a PURE.

<a name='style'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Poznámka:
H = 23 mm pro podlahové krytiny tloušťky 6 – 18 mm
Kryty a rámy nelze kombinovat se Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.


Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F


Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G


<a name='style'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Schlüter-KERDI-LINE jsou profilové rámy dle volby z ušlechtilé oceli kartáčované, leštěné nebo s barevným nástřikem s klasickými kryty, vhodné pro tělesa žlabů Schlüter- KERDI-LINE. Profilové rámy lze plynule nastavit pro podlahovou krytinu od 3–25 mm. Kryty lze dodat v design variantách SOLID

<a name='style'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Upozornění:
H = 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky
3 - 15 mm


KERDI-LINE-B-SQUARE-EB-19


KERDI-LINE-C-FRAMED-EB-19

Upozornění:
Rošt pro nalepení dlažby (design C) vhodný
pro dlažby o tloušťce do 15 mm


KERDI-LINE-A-SOLID-EB-30


KERDI-LINE-B-SQUARE-EB-30

Upozornění:
H = 30 mm pro podlahové krytiny tloušťky
13 - 25 mm


KERDI-LINE-A-SOLID-EP-19

Upozornění:
H = 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky
3 - 15 mm


KERDI-LINE-B-SQUARE-EP-19


KERDI-LINE-C-FRAMED-EP-19

Upozornění:
Rošt pro nalepení dlažby (design C) vhodný
pro dlažby o tloušťce do 15 mm


KERDI-LINE-A-MGS

Upozornění:
H = 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky
3 - 15 mm


KERDI-LINE-B-MGS


KERDI-LINE-C-MGS

Upozornění:
Rošt pro nalepení dlažby (design C) vhodný
pro dlažby o tloušťce do 15 mm


<a name='style'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter-KERDI-LINE-D je bezrámový kryt žlabu vhodný pro tělesa žlabů Schlüter- KERDI-LINE. Nosič pro nalepení dlažby je opatřený střiží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Je univerzální, vhodný pro všechny tloušťky dlažeb.

<a name='style'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-D

Upozornění:
Délka zvoleného nosiče dlažby musí odpovídat délce žlabu.
Schlüter-KERDI-LINE-D nelze kombinovat s decentrálním vertikálním odvodněním Schlüter-KERDI-LINE-VOS.


<a name='fc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schluter®-KERDI- LINE- FC je prvek z ušlechtilé oceli pro optické propojení jednotek rošt / rám při řadové instalaci několika liniových odvodňovacích žlabů Schlüter-KERDI-LINE.

<a name='fc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-FC


KERDI-LINE-FC EP

Ušlechtilá ocel leštěná – vhodná k chromovaným povrchům


KERDI-LINE-FC-MGS


<a name='sr'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter-KERDI-LINE-SR je izolační rohož ze speciální střiže, redukující hluk. Při odborné montáži splňují osvědčené systémové konstrukční skladby se Schlüter-KERDI-LINE a Schlüter-KERDI-LINE-SR požadavky relevantních norem na snižování hluku v oblasti sprch.

<a name='sr'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Rozměry jednotlivých rohoží: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

Poznámka:
Systémové konstrukční skladby naleznete v našich podkladech pro projektování.


Schlüter®-KERDI-LINE-SR 1000


Schlüter®-DITRA-SOUND-KB


<a name='ersatzteile'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Schlüter-KERDI-LINE-GTO je zápachová uzávěrka se silikonovou suchou klapkou. Lze ji použít u zřídka využívaných odtokových systémů (např. v rekreačních bytech) namísto sériové zápachové uzávěrky. Zabraňuje tvorbě zápachu v důsledku vyschnutí zápachové uzávěrky. Díky odtokovému výkonu min. 0,4 l/s může sériovou zápachovou uzávěrku nahradit i trvale.

<a name='ersatzteile'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Poznámka:
Není vhodná pro Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.


Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter-KERDI-LINE-GTM je silikonová suchá klapka pro výměnu / náhradu ve Schlüter- KERDI-DRAIN-R10 GT a Schlüter-KERDI-LINE-GTO.

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


<a name='my'></a>My Schlüter®-KERDI-LINE

Různými gravírovacími metodami lze dle volby gravírovat rošt, rám nebo obojí. Pomocí značek, obrázků i textů můžete vytvořit individuální vzhled, posílit identitu Vaší značky nebo se prostě jen postarat o ranní úsměv.

Každý hotel, který chce již ve sprše připomenout, kde se host cítí dobře, řemeslník, který chce vedle značky výrobce prezentovat také svoji fimu nebo chcete být každé ráno vítáni.  

Je  nepodstatné kdo a proč: Schlüter-KERDI-LINE nabízí příležitost, jak se zviditelnit. Objevte možnosti.

Tři různé gravírovací metody

Vybírat můžete ze třech různých metod laserového gravírování:

 • Celoplošná gravura
 • Žíhaná gravura
 • Šrafovaná gravura

Celoplošná gravura, žíhaná gravura a šrafovaná gravura. Jednotlivé metody lze použít v závislosti na zvoleném motivu a estetických preferencích.

Příslušný model Schlüter max. délky 120 cm) lze laserovat kompletně (rošt a rám) nebo pouze na rámu. Gravírovat lze plochy do velikosti 120 x 7 mm (rám) resp. 120 x 30 mm (rošt). Gravuru lze opakovat na roštu (až 3 krát) nebo na rámu (až 6 krát).


Schlüter-KERDI-LINE-A 19 mm

KERDI-LINE-A-G1


KERDI-LINE-A-G2


KERDI-LINE-A-G3


KERDI-LINE-A-G1R


KERDI-LINE-A-G2R


KERDI-LINE-A-G3R


 

KERDI-LINE-A-GR

U délek nad 120 cm není varianta s gravírováním k dispozici!


Schlüter-KERDI-LINE-B 19 mm

KERDI-LINE-B-GR


Schlüter-KERDI-LINE-C 19 mm

KERDI-LINE-C-GR


Schlüter-KERDI-LINE-F-G3

Schlüter-KERDI-LINE-F-G3 Timber Accessory je sada příslušenství pro instalaci odtokových žlabů Schlüter-KERDI-LINE-G3 do zavěšené dřevěné podlahy pomocí spádové desky Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS (KSLT 1365 / 2000 S)

Schlüter-KERDI-LINE-F-G3


Schlüter-KERDI-LINE-F 50 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním vlnitým odtokem s integrovanou zápachovou uzávěrkou. Lze ji použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně a dle DIN EN 1253 má odtokový výkon ≥ 0,8 l/s a výšku vodní uzávěry v zápachové uzávěrce 50 mm. Pro bezpečné napojení na kontaktní izolaci je na lepicí přírubě tělesa žlabu z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI.

Komponenty sady: 

 • Izolace koutu (pro napojení na přiléhající stěnu) 
 • Těleso žlabu s těsnicí manžetou a nosný prvek žlabu 
 • Odtokové těleso DN 50 se zápachovou uzávěrkou, svěrný kroužek a těsnění 
 • Prvek protihlukové ochrany

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

Upozornění: 
Vhodné kombinace roštů / rámů nebo nosiče pro nalepení dlažby naleznete v PS 23 na stranách 205 - 209.


Schlüter®-KERDI-LINE sady


<a name='h'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter-KERDI-LINE-H je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení ke stěně nebo centrálně v ploše. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI.  Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze tak i na přiléhající stěny.

<a name='h'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-H


Schlüter®-KERDI-LINE-H Tables 37092

Technické údaje:
Odtok: DN 40 / DN 50
Odtokový výkon: 0,5 l/s / 0,6 l/s
Výška vodní uzávěry: 25 mm / 30 mm
Vestavěná výška: 78 mm / 97 mm
Šířka krytu včetně rámu: 74 mm
Délky: 50 -180 cm odstupňované po 10 cm


Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně a dle DIN EN 1253 má odtokový výkon ≥ 0,8 l/s a výšku vodní uzávěry v zápachové uzávěrce 50 mm. Pro bezpečné napojení na kontaktní izolaci je na lepicí přírubě tělesa žlabu z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI.

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Komponenty sady:

 • Izolace koutu (pro napojení na přiléhající stěnu)
 • Těleso žlabu s těsnicí manžetou a nosným prvkem žlabu
 • Dvoudílná zápachová uzávěrka
 • Adaptér
 • Odtokové těleso


Technické údaje:

Odtok: DN 50
Odtokový výkon: 0,8 l/s
Výška vodní uzávěry: 50 mm
Vestavěná výška: 120 mm
Šířka krytu včetně rámu: 74 mm
Délky: 50 -180 cm odstupňované po 10 cm


<a name='v'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter-KERDI-LINE-V je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s vertikálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení ke stěně nebo centrálně v ploše. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze tak i na přiléhající stěny.

 

<a name='v'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-V


Schlüter®-KERDI-LINE-VS


Kerdi-Line-VOS

Technické údaje:
Odtok: DN 50
Odtokový výkon: 1,0 l/s (VS/VOS), 0,8 l/s (V)
Výška vodní uzávěry: 50 mm (VS/VOS), 30 mm (V)
Vestavěná výška: 24 mm
Šířka krytu včetně rámu: 74 mm
Délky: 50 -180 cm odstupňované po 10 cm (V/VS)
Délky: 70 -120 cm odstupňované po 10 cm (VOS)


Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s vertikálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně a dle DIN EN 1253 má odtokový výkon ≥ 0,8 l/s a výšku vodní uzávěry v zápachové uzávěrce 50 mm. Pro bezpečné napojení na kontaktní izolaci je na lepicí přírubě tělesa žlabu z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI.

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Komponenty sady:

 • Izolace koutu (pro napojení na přiléhající stěnu)
 • Těleso žlabu s těsnicí manžetou
 • Nosný prvek žlabu
 • Odpadní trubka
 • Dvoudílná zápachová uzávěrka
 • Adaptér
 • Odtokové těleso


Technické údaje:

Odtok: DN 50
Odtokový výkon: 1,0 l/s
Výška vodní uzávěry: 50 mm
Vestavěná výška: 48 mm
Šířka krytu včetně rámu: 74 mm
Délky: 50 -180 cm odstupňované po 10 cm


Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter-KERDI-LINE-BS je schválená protipožární vložka s upínacím kroužkem, která ve spojení s vertikálním liniovým odvodněním KL V 50 G2 z ušlechtilé oceli zabraňuje přenosu požáru mezi poschodími.

Schlüter®-KERDI-LINE-BS


<a name='f'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-F

Schlüter-KERDI-LINE-F je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně. Díky své nízké konstrukční výšce pouhých 60 mm je zvláště vhodná pro rekonstrukce a sanace. Pro bezpečné napojení na kontaktní izolaci je na lepicí přírubě tělesa žlabu z výroby nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI.

<a name='f'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-F

Technické údaje:
Odtok: DN 40
Odtokový výkon: 0,45 l/s
Výška vodní uzávěry: 25 mm
Vestavěná výška: 60 mm
Šířka krytu včetně rámu: 74 mm
Délky: 50 -120 cm odstupňované po 10 cm


<a name='a'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A sady

Schlüter-KERDI-LINE-A sady jsou kompletní sady pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním odtokem. Lze je použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze, tak i na přiléhající stěny. V sadě jsou obsaženy rámy pro uchycení z kartáčované ušlechtilé oceli s design krytem Schlüter-KERDI-LINE-A vhodným k tělesům žlabů.

<a name='a'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A sady

Komponenty sady:

 • Kombinace rošt / rám s design roštem A
 • Izolace koutu (pro napojení na přiléhající stěnu)
 • Dvoudílná zápachová uzávěrka
 • Těleso žlabu s těsnicí manžetou
 • Odtokové těleso
 • Odpadní trubka
 • Nosný prvek žlabu
 • Přechod DN 40 na DN 50


Technické údaje:

 • Odtok: DN 40
 • Odtokový výkon: 0,5 l/s
 • Výška rámu 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky 3–15 mm
 • Vestavěná výška: 78 mm
 • Šířka krytu včetně rámu: 74 mm
 • Délky: 80/90 cm

Schlüter®-KERDI-LINE

Časté dotazy

Jiné izolační systémy

Lze použít i jiné izolační systémy?

Zobrazit odpověď

Lze použít i jiné izolační systémy (např. nátěrové izolace), nesmí však obsahovat rozpouštědla.

Materiál

Z jakého materiálu je těleso žlabu Schlüter-KERDI-LINE?

Zobrazit odpověď

Naše odvodňovací žlaby Schlüter-KERDI-LINE jsou výhradně z ušlechtilé oceli V4A.

Odvodňovací výkon

Jakého odvodňovacího výkonu lze dosáhnout pomocí odtoků Schlüter-KERDI-DRAIN resp. Schlüter-KERDI-LINE?

Zobrazit odpověď

 • Schlüter-KERDI-LINE-H DN 40: 0,5 l/s
 • Schlüter-KERDI-LINE-H DN 50: 0,6 l/s
 • Schlüter-KERDI-LINE-V GSE: 1,0 l/s
 • Schlüter-KERDI-LINE V GE: 0,8 l/s
 • horizontální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 40 bez zápachové uzávěrky: 0,4 l/s
 • horizontální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 se zápachovou uzávěrkou: 0,6 l/s
 • horizontální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50/70 se zápachovou uzávěrkou: 0,8 l/s
 • horizontální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 bez zápachové uzávěrky: 1,4 l/s
 • vertikální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 se zápachovou uzávěrkou / s podnoží: 0,6 l/s / 0,8 l/s
 • vertikální Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 bez zápachové uzávěrky: 1,4 l/s

Exteriér

Lze používat podlahové vpusti i v exteriéru?

Zobrazit odpověď

Lze používat podlahové vpusti i v exteriéru? Podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky lze používat bez omezení i v exteriéru. U podlahových vpustí se zápachovou uzávěrkou je nutné zápachovou uzávěrku při použití v exteriéru vyjmout – zde je Schlüter-Systems jediným výrobcem, u kterého se zápachová uzávěrka nachází v sadě rošt/ rám a lze ji proto vyjmout.

Podlahové krytiny

Mohu odvodňovací systémy použít i u podlahových krytin s velmi malou tloušťkou vrstvy?

Zobrazit odpověď

U liniového odvodnění je technicky nutná tloušťka krytiny minimálně 5 mm. U bodových odtoků lze jednotku roštu kompletně zapustit.

Schlüter®-KERDI-LINE

Videa

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Část 1 - izolace stěn
Obkládání sprchy s neviditelným odtokem
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace u stěny
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace v ploše
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka