logo

Schlüter®-KERDI-LINE

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-LINE je vícedílný lineární odtokový systém pro montáž sprch v úrovni podlahy, s obkladem z keramiky nebo přírodního kamene nebo podlahovými stěrkami.

Skládá se z hluboko taženého tělesa žlabu z ušlechtilé oceli a z konstrukce krytu / rámu, kterou lze pomocí montážní pomůcky obsažené v sadě plynule přizpůsobit tloušťkám podlahové krytiny. Rámové konstrukce lze dodat ve 2 provedeních. Jako profilový rám s 10 mm širokou, kartáčovanou nebo leštěnou pohledovou plochou, nebo jako konturový rám.

Schlüter-KERDI-LINE-H s horizontálním odtokem je opatřen integrovanou zápachovou uzávěrkou a odtokovým tělesem.

Výška nosných prvků žlabu:

  • DN 40 (40 mm) = 78 mm
  • DN 50 (50 mm) = 97 mm

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 s horizontálním odtokem dopředu je opatřen integrovanou zápachovou uzávěrkou a má dle normy DIN EN 1253 odtokový výkon ≥ 0,8 l/s při výšce nahromaděné vody 2 cm, a výšku vodní uzávěry 50 mm.

Výška nosného prvku žlabu:

  • DN 50 (50 mm) = 120 mm

Schlüter-KERDI-LINE-F s horizontálním odtokem dopředu je opatřen zápachovou uzávěrkou integrovanou v odtokovém tělese.

Výška nosného prvku žlabu pro KERDI-LINE-F:

  • DN 40 (40 mm) = 60 mm

Schlüter-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS pro vertikální odvodnění, např. stropní deskou, je volitelně opatřen integrovanou zápachovou uzávěrkou v odtokovém tělese (KERDI-LINE- V) nebo se dodává s trubkovým sifonem (KERDI- -LINE-VS) - rovněž s decentrálním odtokem (KERDI-LINE-VOS).

Výška nosného prvku žlabu:

  • DN 50 (50 mm) = 24 mm

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 pro vertikální odvodnění je opatřen integrovanou zápachovou uzávěrkou a má dle normy DIN EN 1253 odtokový výkon ≥ 1,0 l/s při výšce nahromaděné vody 2 cm, a výšku vodní uzávěry 50 mm.

Výška nosného prvku žlabu:

  • DN 50 (50 mm) = 48 mm

U Schlüter-KERDI-LINE-H 50 a -H 40 se těleso žlabu snadno osadí do přesně vytvarovaného nosného prvku žlabu z polystyrénu. U Schlüter-KERDI-LINE-V, -H 50 G2 a KERDI-LINE-F je kvůli vedení odtoku těleso žlabu pevně spojené s nosným prvkem žlabu.

Schlüter-KERDI-LINE lze použít univerzálně pro centrální osazení v ploše nebo ke stěně. Délka liniového odvodnění KERDI-LINE-H , -H 50 G2 a -V, -VS, -V 50 G2:

  • 50 cm až 180 cm 

(VOS = decentrální od 70 do 120 cm),

odstupňované po 10 cm 

Délka liniového odvodnění KERDI-LINE-F:

  • 50 cm až 120 cm, 

odstupňované po 10 cm

Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu, je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze, tak i na přiléhající stěny.

Ve spojení s izolačními systémy Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA 25, Schlüter-DITRA-HEAT nebo Schlüter-KERDI-BOARD a s příslušnými systémovými těsnicími lepidly Schlüter-KERDI-COLL-L resp. Schlüter-KERDI-FIX tak vznikají ověřené kontaktní izolace s navazujícím liniovým odvodněním.

Upozornění: Schlüter-KERDI-LINE a rámové konstrukce se osazují s použitím cementových lepidel na obklady a dlažbu. Na žlaby, rámy a mřížky nepoužívejte acetátové silikony.

Schlüter-KERDI-LINE je systémový komponent splňující normu pro izolace DIN 18534, která platí v Německu, a má ve spojení s výše uvedenými Schlüter- systémy osvědčení abP (Stavebně technické osvědčení). Třídy vlhkostního namáhání dle abP naleznete v příslušných technických listech. Schlüter-KERDI-LINE je dle ETAG 022 (kontaktní izolace) systémový 
komponent s evropským schválením (ETA = European Technical Assessment). Výše uvedené Schlüter- výrobky odzkoušené s KERDI-LINE jsou označeny značkou CE. 

Viditelná plocha profilového rámu a kryty – v uzavřeném nebo děrovaném provedení – jsou z kartáčované nebo leštěné ušlechtilé oceli. Pro profilový rám lze dodat také 10 mm hluboký rošt pro nalepení dlažby. K dispozici je rovněž bezrámový nosič pro nalepení dlažby nezávislý na tloušťce dlažby (Schlüter-KERDI-LINE-D).

Schlüter-KERDI-LINE-GTO je zápachová uzávěrka se silikonovou suchou klapkou. Lze ji použít namísto dvoudílné zápachové uzávěrky. Zabraňuje tvorbě zápachu, který může vznikat u u zřídka využívaných odtokových systémů (v koupelnách pro hosty, rekreačních bytech atd.) v důsledku vyschnutí zápachové uzávěrky. Díky odtokovému výkonu min. 0,4 l/s (dle DIN EN 1253) může suchá zápachová uzávěrka nahradit v těchto případech stávající zápachovou uzávěrku i trvale a působit proti ev. nedostatečnému odvětrávání odtokového systému (nelze použít v KERDI-LINE-F / -VS / -VOS).

Upozornění:

KERDI-LINE-H a -V lze instalovat jako komplexní systém s vhodnou spádovou deskou KERDI-Shower-L s integrovanou KERDI izolací (viz technický list výrobku 8.8). Je možno provést i spádový potěr. Potěr se na povrchu izoluje se Schlüter-KERDI (viz technický list výrobku 8.1), DITRA 25 (viz technický list výrobku 6.1) nebo DITRA-HEAT (viz technický list výrobku 6.4). 

U Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2, -V 50 G2 a KERDI-LINE-F je kvůli vedení odtoku nutné položit z konstrukčních důvodů spádový potěr. Potěr se na povrchu izoluje se Schlüter-DITRA 25 (viz technický list výrobku 6.1) nebo -DITRA-HEAT.

Jako doplněk systému jsou k dispozici Schlüter-SHOWERPROFILE-S a -R (viz technický list výrobku 14.1) pro napojení k podlaze příp. na stěnu. Kvůli sklonu bočních stran má Schlüter-SHOWERPROFIL E-S – odpovídající tvar klínu. Ohraničující stěny se izolují se Schlüter-KERDI (viz technický list výrobku 8.1) nebo Schlüter-KERDI-BOARD (viz technický list výrobku 12.1).

Protihluková izolace

Pro dodržení požadavků na protihlukovou izolaci dle DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 resp. SIA 181 je k dispozici zvukově izolační rohož Schlüter-KERDI-LINE-SR, která v ověřených konstrukčních variantách KERDI-LINE-H 40 a -H 50 splňuje požadavky na tlumení kročejového hluku, hluku z instalací a hluku z používání. Podrobné údaje naleznete v podkladech pro projektování Schlüter-KERDI-LINE-SR.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka