logo

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP je chrlič z ušlechtilé oceli pro odvodnění balkonů a teras ukončených parapetní zdí.

Manžeta Schlüter-KERDI pro vodotěsné napojení se lepí na velkou lepicí přírubu chrliče, čímž se zajišťuje jednoduché a spolehlivé připojení kontaktních izolací.

Pokud obvodová parapetní zeď zcela znemožňuje odvodnění přes hranu je nutné podle DIN EN 12056 osadit dvě zcela nezávislá odvodnění, např. jednu podlahovou vpusť a jeden nebo dva chrliče. Druhý chrlič slouží v souladu s příslušnými předpisy jako nouzový přepad.


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Zpracování

  1. V parapetu se vyvrtá otvor o průměru min. 48 mm nebo se stejný otvor vytvoří při stavbě parapetní zdi.
  2. Chrlič Schlüter-KERDI-DRAIN-SP se nasune otvorem tak, aby jeho příruba doléhala pevně k podkladu a k parapetu. V případě potřeby lze k upevnění použít montážní lepidlo Schlüter-KERDI-FIX.
  3. Nalepením manžety Schlüter-KERDI se dosáhne těsného přechodu na přilehlý potěr.
    Napojovaná plošná izolace Schlüter-KERDI se přelepí odpovídajícím způsobem s dostatečným překrytím manžety. Pokud se použije jako plošná izolace Schlüter-DITRA, musí se položit až ke hraně příruby. Pak je nutno celoplošně nalepit manžetu Schlüter-KERDI, překrývající pás DITRA. Pro nalepení manžety Schlüter-KERDI je vhodné těsnicí lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L nebo montážní lepidlo Schlüter-KERDI-FIX. Jiné izolační systémy je nutno napojit podle příslušných montážních návodů výrobců. Je nutno dbát údajů uvedených v Technických listech výrobků 6.1 Schlüter- DITRA a 8.1 Schlüter-KERDI.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Materiál

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP lze dodat v následujícím materiálovém provedení:

  • E = ušlechtilá ocel
    V2A č. materiálu 1.4301 = AISI 304.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Chrlič se dodává v délkách 250 a 400 mm, které se volí v závislosti na šířce parapetní zdi příp. podle situace v daném místě.

Odvodňovací trubka má světlý průřez 41 mm. Počet použitých chrličů je nutno odborně navrhnout. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Poznámka

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené atmosféře nebo agresivním vlivům je nutno pravidelně čistit jemnými čistícími prostředky.

Pravidelné čištění nepůsobí jen na čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje i nebezpečí koroze. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutné zabránit styku s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože by to mohlo vést ke vzniku koroze.To platí také pro nářadí jako jsou stěrky nebo ocelová vlna, používané např. k odstraňování zbytků malty. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Výrobky


Schlüter-KERDI-DRAIN-SP


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E


Schlüter®-DRAIN-SP-E

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Žlabový systém pro balkony a terasy: Schlüter-BARIN
Konstrukční skladba balkonu: Pokládka dlažby s drenáží, izolací a separací
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka