Cookies na internetových stránkách Schlüter

Cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním našich služeb souhlasíte s tím, že nastavujeme soubory cookie. Další informace

logo

Schlüter®-DITRA-SOUND

Zpracování

  1. Podklad musí být zbaven částí bránících přilnavosti lepidla, musí být nosný a rovný. Případné vyrovnání je nutno provést vždy před pokládkou Schlüter-DITRA-SOUND.
  2. Na obvodu dlažby, u stěn nebo jiných konstrukcí je nutno pro vyloučení tuhého spoje a zvukových mostů použít samolepicí obvodovou pásku Schlüter-DITRA-SOUND-RSK.
  3. Výběr lepidla pro tenkovrstvé lepení, kterým se Schlüter-DITRA-SOUND lepí, se řídí druhem podkladu. Lepidlo musí k podkladu přilnout a musí se mechanicky zakotvit do textilní střiže Schlüter-DITRA-SOUND a vytvrdnout. U většiny podkladů lze použít hydraulicky tuhnoucí lepidlo. Vzájemnou vhodnost navazujících materiálů je nutno podle potřeby předem prověřit.
  4. Lepidlo se na podklad nanáší v tenké vrstvě ozubenou stěrkou (doporučuje se 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm).
  5. Desky Schlüter-DITRA-SOUND, předem přiříznuté na míru, se pokládají textilní střiží do naneseného lepidla a ihned se celoplošně do lepidla vtlačují válečkováním jedním směrem. Je nutné dodržet otevřenou dobu lepidla. Je účelné Schlüter-DITRA-SOUND přesně vyrovnávat již během pokládání. Jednotlivé desky se pokládají na sraz. Případné vystupující lepidlo je nutno seškrábat.
  6. Pro vyloučení zvukových mostů je nutné překrýt všechny spoje na sraz samolepicí krycí páskou Schlüter-DITRA-SOUND-KB.
  7. Jako ochranu proti poškození již položených desek Schlüter-DITRA-SOUND nebo jejich odlepení od podkladu se doporučuje chránit desky před nadměrným zatížením např. položením prken (hlavně na trasách pro přepravu materiálů).
  8. Bezprostředně po nalepení Schlüter-DITRA-SOUND lze pokládat dlaždice do tenké vrstvy lepidla zvoleného podle druhu dlažby. Lepidlo je nutno nanést v tenké vrstvě ozubenou stěrkou s velikostí zubů vhodnou pro formát dlaždic, které se do lepidla uloží co nejvíce zplna. Především u mechanicky vysoce namáhaných podlah je nutno dbát na celoplošnou pokládku prováděnou dle odborných pravidel. Je nutno dodržovat otevřenou dobu lepidla. Použité lepidlo musí vytvrdnout bez přístupu vzduchu a odvodu vody hydraulicky nebo jinou chemickou reakcí.
  9. Pro dilatační spáry vymezující jednotlivá pole, koutové a napojovací spáry je nutno dodržet příslušné pokyny v tomto technickém listu a běžná odborná pravidla a předpisy.

Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka