Cookies na internetových stránkách Schlüter

Cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním našich služeb souhlasíte s tím, že nastavujeme soubory cookie. Další informace

logo

Schlüter®-DITRA-SOUND

Poznámka

Lepidlo pro tenkovrstvé lepení a obkladový materiál, které jsou používány ve spojení se Schlüter-DITRA-SOUND musí být vhodné pro daný způsob použití a musí vyhovovat příslušným požadavkům. Pro některé práce může být výhodné použití rychle tuhnoucích lepidel. Pokud přes plochy s položenými deskami Schlüter-DITRA-SOUND vedou např. materiálové dopravní trasy, doporučujeme použití přechodových prken nebo jiný způsob zakrytí.

Poznámky k dilatačním spárám:

Schlüter-DITRA-SOUND je nutné rozdělit nad existujícími dilatačními spárami. V závislosti na platných pravidlech a předpisech musí být dilatační spáry v podkladu dodrženy i v dlažbě. Jinak je nutno větší plochy dlažby nad Schlüter-DITRA-SOUND rozdělit podle platných pravidel a předpisů dilatačními spárami do menších polí. Doporučuje se použití různých typů profilů Schlüter-DILEX. Nad objektovými dilatačními spárami se podle očekávaných pohybů osadí odpovídající profily Schlüter-DILEX-BT nebo Schlüter-DILEX-KSBT.

Poznámky k obvodovým dilatačním spárám:

Na obvodu dlažby, např. u napojení na svislé konstrukce nebo u zdí, je nutno zabránit tuhému napojení. Obvodové koutové a napojovací spáry musí odpovídat platným odborným pravidlům a být dostatečně dimenzovány tak, aby se vyloučilo tuhé napojení. Proto je nutno osazovat obvodovou pásku Schlüter-DITRA-SOUND-RSK 630. Pro vytvoření obvodových koutových spár mezi dlažbou a obkladem stěny nebo soklem se doporučuje použití různých typů profilů Schlüter-DILEX.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka