Cookies na internetových stránkách Schlüter

Cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním našich služeb souhlasíte s tím, že nastavujeme soubory cookie. Další informace

logo

Schlüter®-DITRA-SOUND

Použití a funkce

Schlüter-DITRA-SOUND je kontaktní izolace proti kročejovému hluku z těžké fólie na bázi polyetylénu, která se pokládá těsně pod dlažbu, její lícová i rubová strana jsou opatřeny textilním rounem pro ukotvení do lepidla na lepení obkladu a dlažby.

Systém byl nezávisle na výrobci odzkoušen v příslušném zkušebním ústavu dle normy DIN EN ISO 140-8. U Schlüter-DITRA-SOUND bylo v reálném zadlážděném stavu zjištěno zlepšení tlumení kročejového hluku (ΔLW) o 13 dB. Skutečné zlepšení u příslušné konstrukce je závislé na konkrétních daných poměrech (konstrukční skladbě) a může se od této hodnoty odchylovat. Zjištěné výsledné hodnoty zkoušky proto nelze obecně aplikovat na situaci na stavbě.

Podklad musí být rovný a nosný. Pro nalepení Schlüter-DITRA-SOUND se na podklad nanese ozubenou stěrkou (doporučuje se 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm) tenká vrstva lepidla, které se vybere podle druhu podkladu. Do ní se Schlüter-DITRA-SOUND celoplošně nalepí rubovou stranou opatřenou rounem (strana s potiskem), čímž se tkanina v lepidle mechanicky ukotví. Je nutno dbát na dodržení otevřené doby lepidla.

Dlažba se odborně pokládá podle platných pravidel do tenkého lože lepidla naneseného přímo na Schlüter-DITRA-SOUND, lepidlo se ukotví v tkanině na vrchní straně rohože. Tím se dosáhne propojení celého systému

Kročejový hluk / hluk v místnosti
Přenos hluku do sousedních místností nebo do místností o podlaží níže, vyvolaný např. přecházením nebo padajícími předměty, se označuje jako přenášení kročejového hluku. Konstrukce podlahy / stropu přenáší kročejový hluk v podobě zvuku šířícího se vzduchem.

Kročejový hluk snížený o 10 dB vnímá lidské ucho jako zvuk šířící se vzduchem, snížený o 50%. Kročejový hluk, vyvolaný např. tvrdou obuví, se kromě toho odráží i zpět do místnosti. U lehkých konstrukcí a tvrdých povrchů je negativně ovlivňován a vede k tzv. „bubnovému efektu". Vysokou hmotností těžké fólie je naopak účinně potlačován.


Shrnutí funkcí:

a) Izolace proti kročejovému hluku / zvuková izolace v místnosti

Materiál sestávající z těžké fólie pohlcuje vysokou měrou hluk v místnosti vyvolaný např. přecházením a snižuje tím i „bubnový efekt". Izolační desku lze ideálně použít při renovaci a sanaci budov, ale i u novostaveb. Díky nízké konstrukční výšce cca 3,5 mm a dobrým izolačním vlastnostem proti kročejovému hluku / hluku v místnosti je Schlüter-DITRA-SOUND především vhodná pro renovaci a sanaci budov.

b) Překlenutí trhlin

Trhliny, u kterých lze očekávat již jen malé změny v šířce a žádný výškový posun, lze pomocí Schlüter-DITRA-SOUND překlenout tak, že se trhliny z podkladu nepřenášejí dále do dlažby. V případě potřeby je nutno trhliny zajistit vhodným opatřením proti výškovým posunům.

c) Rozložení zátížení (přenos zátížení)

Schlüter-DITRA-SOUND je nestlačitelná těžká fólie. Dlažba položená na Schlüter-DITRA-SOUND je proto vysoce zatížitelná. Při velké dopravní zátěži (max. 5 kN/ m² např. v komerčních prostorách) musí dlaždice vykazovat pro příslušnou oblast použití dostatečnou tloušťku a odolnost proti tlaku. Je nutné dodržovat pokyny a tloušťku dlaždic v souladu s instrukcemi ZDB „Mechanicky vysoce zatížitelné keramické dlažby" (platnými v Německu). U vysoce namáhaných podlah je nutné dbát především na to, aby dlažba byla k podkladu přilepená celou plochou. Je nutno vyloučit namáhání nárazy způsobené tvrdými předměty. Formát dlaždic by měl být nejméně 5 x 5 cm.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka