Cookies na internetových stránkách Schlüter

Cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním našich služeb souhlasíte s tím, že nastavujeme soubory cookie. Další informace

logo

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Zpracování

 1. Podklad pro Schlüter-BEKOTEC- -DRAIN je vrstva izolace uložená ve spádu.
 2. Styk podlahy s navazujícími stěnami nebo stavebními díly se řeší obvodovou páskou Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF o tloušťce 8 mm. Lepicí patka na obvodové pásce má na horní a dolní straně připevňovací lepicí proužek. Po nalepení na podklad a předepnutí opěrné patky se obvodová páska přitlačí na stěnu.
 3. Na vrstvu izolace se položí nejprve kapilárně pasivní plošná drenáž Schlüter- TROBA-PLUS.
 4. Desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD se potom položí na plošnou drenáž Schlüter-TROBA-PLUS a spojí se překrytím jedné řady do sebe navzájem zapadajícíh výlisků, na okrajích se dle potřeby přiříznou.
  Poznámka: Desky s výlisky Schlüter- BEKOTEC-EN 23 FD mají propojené drenážní kanálky, ale neslouží jako kapilárně pasivní drenáž.

Pokládka do tenkovrstvé lepicí malty

 1. Na desky s výlisky Schlüter-BEKOTECEN 23 FD se nanese cementový potěr třídy pevnosti ≤ CT-C25-F4 (ZE 20) s překrytím výlisků minimálně 8 mm a maximálně 25 mm. Ideální je dosáhnout překrytí 8 mm až 15 mm. Nesmí být překročena hodnota pevnosti v tahu při ohybu F5. Poznámka: Potěr by měl být chráněný před přímým slunečním zářením a také před negativními povětrnostními vlivy.
 2. Bezprostředně po dosažení počáteční pevnosti, umožňující chůzi po cementovém potěru (zpravidla již po 24 hodinách), lze nalepit kontaktní drenážní a separační rohož Schlüter-DITRADRAIN při dodržení technologického postupu uvedeného v technickém listu výrobku 6.2. Poznámka: Jako potěr lze použít drenážní potěr s odpovídajícími vlastnostmi. V závislosti na velikosti zrn je příp. nutné větší překrytí výlisků než minimální překrytí 8 mm.
 3. Přímo na lícovou stranu Schlüter-DITRADRAIN lze do tenkého lože lepidla pokládat dlaždice z keramiky nebo z přírodního kamene. Dlažbu nad separační rohoží je třeba podle platných pravidel a předpisů rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole. Pro zhotovení dilatačních spár se používají dilatační profily Schlüter ®-DILEX-BWB nebo -KS (viz technický list výrobku 4.6 nebo 4.8).
 4. Jako pružnou obvodovou spáru v přechodu podlaha / stěna je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter-DILEX- -EK, -RF, -EKE nebo -EF (viz technické listy výrobků). Případný přesah obvodové pásky Schlüter-BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.

 

Pokládka přímo do maltového lože

 1. a. V jednotlivých případech pokládky se vytvoří náležitě tlusté a rovné maltové lože. Pro pokládku lze použít vhodný drenážní potěr. V závislosti na velikosti zrn je příp. nutné větší překrytí výlisků než minimální překrytí 8 mm.
 2. a. Na rubovou stranu dlaždice se nanese kontaktní vrstva.
 3. a. Dlaždice se položí a zaklepe do čerstvého maltového lože. Dlažbu je třeba podle platných pravidel a předpisů rozdělit dilatačními spárami na jednotlivá pole. Pro zhotovení dilatačních spár se používají dilatační profily Schlüter- -DILEX-BWB-KS nebo -MP (viz technický list výrobku 4.6, 4.8 nebo 4.3) nebo se vytvoří pružná spára. V místě dilatační spáry se maltové lože nad výlisky prořízne lžící.
 4. a. Jako pružnou obvodovou spáru v přechodu podlaha / stěna je třeba osadit koutový dilatační profil Schlüter- DILEX-EK, -RF, -EKE nebo -EF (viz technické listy výrobků) nebo vytvořit pružnou spáru. Případný přesah obvodové pásky Schlüter-BEKOTEC-BRS musí být předem odříznut.

Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka