Cookies na internetových stránkách Schlüter

Cookies nám pomáhají poskytovat naše služby. Používáním našich služeb souhlasíte s tím, že nastavujeme soubory cookie. Další informace

logo

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Přednosti systému Schlüter-BEKOTEC

Příslib záruky:
Při dodržení montážních předpisů pro pokládku a odpovídajícím užíváním podlahové krytiny nabízí Schlüter-Systems sjednání pětileté záruky na použivatelnost a bezporuchovost podlahové konstrukce.

Krytina bez trhlin:
Systém Schlüter-BEKOTEC-DRAIN je navržen tak, aby se vlastní pnutí v potěru modulárně netralizovalo v síti výlisků. Konstrukční výztuž se v potěru nepoužívá.

Odvodnění:
Voda, která prosákne konstrukcí a otvory desky s výlisky až na izolaci ve spádu resp. drenážní vrstvu, je odtud beztlakově odvedena dutým drenážním prostorem až k odtoku.

Konstrukce s minimální deformací:
V hotové konstrukci dlažby, zhotovené podle systému Schlüter-BEKOTEC-DRAIN nevzniká žádné vlastní pnutí, proto je prakticky vyloučena deformace plochy vyboulením. To platí především i pro namáhání způsobené střídáním teplot v exteriéru.

Potěr beze spár:
V potěru nejsou žádné dilatační spáry, které by bylo nutno v dlažbě dodržet, protože potěr v systému Schlüter- BEKOTEC-DRAIN rovnoměrně vyrovnává vlastní pnutí v celé ploše.

Dilatační spáry v rastru spár dlažby příp. desek:
V systému Schlüter-BEKOTEC lze rozmístění dilatačních spár v dlažbě přizpůsobovat zvolenému rastru spár v průběhu pokládky, protože se do dlažby nepřebírají dilatační spáry z potěru. Je nutné dbát pouze na všeobecná pravidla pro stanovení velikosti dilatačních polí.

Krátká doba provádění:
Na potěr zhotovený v systému Schlüter- BEKOTEC-DRAIN lze při použití separační rohože Schlüter-DITRA-DRAIN pokládat dlaždice z keramiky, přírodního nebo umělého kamene bezprostředně po dosažení pevnosti umožňující chůzi po potěru.

Nízká konstrukční výška:
Provedením systému Schlüter- BEKOTEC se ušetří až 20 mm konstrukční výšky oproti potěru v exteriéru podle DIN 18 560-2.

Úspora materiálu a hmotnosti:
Snížení tloušťky potěru o 20 mm ušetří na 100 m2 základní plochy 2,0 m3 potěru, tedy cca 4,0 t hmotnosti. Výhoda, která se projeví ve statickém výpočtu.

Prokázaná použitelnost:
Bezvadná funkce a použitelnost systému Schlüter-BEKOTEC – především bezpečné roznášení předpokládaného dopravního zatížení – byly prokázány zkušební zprávou akreditovaného zkušebního ústavu.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka