logo

Konstrukce potěru se Schlüter®-BEKOTEC

Vytvořte rovnou podlahu! S konstrukcemi s tenkovrstvým potěrem na Schlüter-BEKOTEC-DRAIN a Schlüter-TROBA-PLUS to funguje výtečně – ostatně také s drenážními potěry.

Ušetřete si dilatační spáry v potěru, které by bylo nutné v dlažbě respekotvat. Struktura desky s výlisky BEKOTEC neutralizuje pnutí v potěru a zabraňuje tím vyboulení a tvorbě trhlin.

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN na Schlüter-TROBA-PLUS-G Schlüter-BEKOTEC-DRAIN na Schlüter-TROBA-PLUS-G zoom
Řez: Schlüter-BEKOTEC-DRAIN Řez:<br>Schlüter-BEKOTEC-DRAIN
Schlüter-BEKOTEC-DRAIN je spolehlivá  tenkovrstvá podlahová konstrukce. Systém pro funkčně bezpečné plovoucí potěry v exteriéru s dlažbou z keramiky nebo přírodního kamene, bez trhlin představuje spolehlivou konstrukci pro exteriér.

Schlüter®-TROBA-PLUS /PLUS-G

Schlüter-TROBA-PLUS-G, nad ní Schlüter-BEKOTEC-DRAIN Schlüter-TROBA-PLUS-8G, nad ní Schlüter-BEKOTEC-DRAIN zoom
Řez: Schlüter-TROBA-PLUS Řez:<br>Schlüter-TROBA-PLUS-8G zoom

Schlüter-TROBA-PLUS je spolehlivá a trvale účinná plošná drenáž pro pokládání na izolace, uložené vodorovně ve spádu. Je vyrobena z uzavřené polyetylénové folie s výlisky, na které je nakašírovaná filtrační tkanina.

Schlüter-TROBA-PLUS 8G má místo filtrační tkaniny nakašírovanou mřížkovou tkaninu s velikostí ok cca 2 x 2 mm.

Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?