logo

Izolace v koupelně

V koupelnách vzniká značná vlhkost: v oblastech sprch a van ve formě stříkající vody, na všech zdrojích vody vzniká vodní pára, která se sráží na stěnách a podlaze. Již menší nehody jako je přetékající vana mohou uvolnit větší množství vlhkosti. V koupelně stojí často i pračka, která může vytéci.
Dnes jsou také trendem sprchy v úrovni podlahy, zde se voda při sprchování nezachytává do vaničky, ale stéká po povrchu dlažby přímo do odvodňovacích žlabů a vpustí.

Požadavek: Zabránit poškození podkladu vlhkem

Mnozí věří, že dlažba a obklady jsou vodotěsné. To platí jen částečně: Spárami může do podkladu pronikat vlhkost.

Důsledek:

Poškození stavebních konstrukcí vlhkem. Tedy pokud se nepostaráte o vhodnou izolaci.

Řešení: Izolace v těsném spojení s obkladem a dlažbou

Protože vytvořit bitumenovou izolaci ve spojení s obklady a dlažbou může být příliš náročné, prosadily se v této oblasti kontaktní izolace.

Se Schlüter-DITRA, Schlüter-KERDI, -KERDI-FIX  a -KERDI-COLL-L můžete vytvořit rychle a spolehlivě kontaktní izolaci v těsném spojení s obkladem a dlažbou z keramiky nebo přírodního kamene.

Není-li podklad vhodný pro keramický obklad, jsou často nutné rozsáhlé dodatečné práce a izolace. Se Schlüter-KERDI-BOARD lze velmi snadno – ať již u zdiva, nosné konstrukce ze dřeva nebo kovu, smíšených / starých podkladů při rekonstrukci – vytvořit prefabrikovaný podklad s izolací.

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter-DITRA 25 je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky, který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou. Je univerzálním podkladem pro dlažbu i obklad a slouží zároveň jako separační vrstva, kontaktní izolace a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.
Další čtení

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Schlüter-KERDI je izolační polyetylénový pás oboustranně opatřený střiží, zajišťující ukotvení v lepidle pro lepení obkladu. Je vhodný zejména pro izolace v kontaktním spojení s obkladem a dlažbou. Izolace Schlüter-KERDI-DS je na základě vysokého odporu proti difúzi vodní páry vhodná pro použití jako parotěsná zábrana v kombinaci s obkladem a dlažbou.
Schlüter-KERDI-KEBA jsou izolační pásky z polyetylénu, oboustranně opatřené střiží. Jsou vhodné pro utěsnění spojů na sraz a přechodů podlaha/stěna.
Další čtení

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L je dvousložkové těsnicí lepidlo na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku. Je vhodné pro lepení a utěsnění spojů pásů Schlüter-KERDI přeplátováním. Dále lze pomocí Schlüter-KERDI-COLL-L provést těsné slepení napojení a spojů na sraz izolačními páskami Schlüter-KERDI-KEBA na vhodné kontaktní izolace Schlüter-Systems a na ukončovací profily Schlüter-BARA.
Další čtení

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX je elastické montážní lepidlo na bázi MS-polymeru. Je vhodné pro lepení profilů a Schlüter-KERDI-BOARD a pro utěsnění připojení izolačních pásů Schlüter-KERDI.
Další čtení

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter-KERDI-BOARD je multifunkční podklad pro obkládání stěn, který současně může vytvořit izolaci ve spojení s obkladem a dlažbou a navíc nabízí jako konstrukční deska použití v mnoha oblastech.
Další čtení

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Schlüter-KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.
Další čtení

Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Prostě těsnící: Schlüter®-KERDI-COLL
Prostě těsnící: Schlüter®-KERDI-COLL

Schlüter®-KERDI-DS - Welness pro stavební systémy
Schlüter®-KERDI-DS - Welness pro stavební systémy