logo

Schlüter®-Kerdi-Shower-L

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT je spádová deska z tlakově stabilního expandovaného polystyrénu (EPS). Byla vyvinuta v souladu se systémem liniového odvodnění Schlüter-KERDI-LINE (viz technický list výrobku 8.7). Spádová deska má přímo na povrchu nakašírovanou izolaci Schlüter-KERDI a vykazuje dostatečný spád povrchu. 

Pro snadnější přepravu se dodává ve složeném stavu. Při centrálním osazení horizontálního liniového odvodnění v ploše se odpovídající spádová deska osadí k oběma stranám liniového odvodnění, při osazení ke stěně se osadí k jedné straně. Předtím se na nosném podkladu vytvoří vyrovnávací vrstva z potěru nebo z vázaného zásypu. Výšku vyrovnávací vrstvy určuje příslušná deska Showerboard.

Při osazení Schlüter-KERDI-LINE-V pro vertikální odvodnění lze realizovat nízkou výšku konstrukce od 24 mm.

Na individuální rozměry lze desky snadno přiříznout odlamovacím nožem. Řezání usnadňují předpřipravené drážky pro vedení řezu. Spádovou desku lze v závislosti na podmínkách na stavbě použít na odpovídajících podkladech. (např. dřevěná konstrukce, vertikální odtok, maltový podklad apod.).

Základní dodávané rozměry:

(odvodnění se provádí vždy na první uvedené straně)

 • 100 x 100 cm - montáž u stěny
 • 122 x 122 cm - montáž u stěny
 • 139,5 x 139,5 cm - montáž u stěny
 • 91,5 x 139,5 cm - montáž u stěny
 • 91,5 x 183 cm - montáž u stěny
 • 96,5 x 193 cm - montáž u stěny
 • 136,5 x 200 cm - montáž u stěny
 • 193 x 96,5 cm - montáž u stěny
 • 100 x 100 cm - montáž v ploše
 • 122 x 122 cm - montáž v ploše
 • 139,5 x 139,5 cm - montáž v ploše

Schlüter®-Kerdi-Shower-L

Zpracování

Viz také technický list výrobku 8.7 Schlüter-KERDI-LINE.

 1. Při montáži KERDI-LINE-H s horizontálním odtokem a zápachovou uzávěrkou se nejdříve přesně osadí nosný prvek žlabu včetně tělesa žlabu. V případě rovného podkladu odpovídající výšky lze provést zafixování lepidlem pro tenkovrstvé lepení.
 2. Vyrovnávací vrstva (pevnost v tlaku >= 0,5 N/mm²) se odborně pokládá na nosný podklad. Přitom je nutné dbát na to, aby horní hrana vyrovnávací vrstvy končila cca 24 mm pod liniovým odvodněním. Při osazování KSLT 1365/2000S musí vyrovnávací vrstva končit cca 15 mm pod liniovým odvodněním. Pokud je požadováno zlepšení kročejového útlumu, položí se pod vyrovnávací vrstvu a pod KERDI-LINE-H vhodná kročejová izolace (např. KERDI-LINE -SR) a použijí se odpovídající obvodové pásky.
 3. Při osazování vertikálního liniového odvodnění KERDI-LINE-V se spádová deska ve správné výšce lepí přímo na vhodný podklad.
 4. V závislosti na zvoleném rozměru KERDI-LINE se spádová deska vyřízne na předepsaných značkách odlamovacím nožem. Následně se spádová deska celoplošně přilepí lepidlem pro tenkovrstvé lepení tak, aby byla ve stejné úrovni jako nosný prvek žlabu KERDI-LINE. Malá prohlubeň navazujícího povrchu spádové desky se přitom zasune ze strany pod přírubu.
 5. KERDI manžeta připevněná z výroby na liniovém odvodnění se s použitím těsnicího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L přilepí na navazující plošnou izolaci spádové desky.
 6. Jakmile je kontaktní izolace kompletně dokončena (viz také technické listy výrobku 8.1 Schlüter-KERDI a 8.4 Schlüter-KERDI- COLL-L), lze začít pokládat do tenké vrstvy lepidla dlažbu. Technologická přestávka není nutná.
 7. Při pokládání dlažby se hydraulicky tuhnoucí lepidlo pro tenkovrstvé lepení nanáší přímo na KERDI izolaci a dlažba se do lepidla celoplošně uloží. Upozornění: V oblastech, ve kterých jsou vyžadovány KERDI izolace s osvědčením o zkouškách (abP) nebo shodou CE, je nutno používat pouze s KERDI systemově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Příslušné typy lepidel Vám na požádání rádi sdělíme.
 8. Použití ostatních krytin, jako jsou stěrkovatelné materiály, plastové krytiny apod. je v zásadě možné, zde je však dále nepopisujeme a musí být podle potřeby vyjasněno předem. Naši techničtí pracovníci prodejního oddělení Vám na požádání rádi poskytnou doporučení.

Schlüter®-Kerdi-Shower-L

Materiál

Spádová deska z tlakově stabilního expandovaného polystyrénu (EPS). Spádová deska má na povrchu nalepenou izolaci KERDI (kromě Schlüter-KERDI-SHOWER-BSL a -BSLS).

Schlüter-KERDI je izolační pás z měkkého polyetylénu, na horní straně opatřený speciální střiží pro účinné ukotvení lepidla na obklady a jiných krytin.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:

Schlüter-KERDI-SHOWER-L ve spojení s liniovým odvodněním KERDI-LINE jsou podle normy DIN EN 1253, domovní vpusti, zařazeny do třídy K3. To jsou plochy bez dopravního zatížení, např. místnosti s mokrým provozem v bytech, v domovech pro seniory, hotelech, školách, umývárnách a sprchách. Plochu podlahy lze nezávisle na formátu dlažby zatěžovat běžným provozem osob. Pokud se očekává větší zatížení, například invalidními vozíky, je nutné použít další roznášecí vrstvu nebo větší formát dlažby. Použitelnost KERDI-SHOWER-L je nutné ve zvláštních jednotlivých případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Část 1 - izolace stěn
Obkládání sprchy s neviditelným odtokem
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace u stěny
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace v ploše
Schlüter®-Kerdi-Shower-L


<a name='LT'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakašírovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k liniovému odvodnění Schlüter-KERDI-LINE, umístěnému uprostřed. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na obou stranách na odvodňovací žlab. V případě vertikálního odvodnění lze spádovou desku pokládat i přímo na vhodný podklad, zajištěný ze strany stavby. Na individuální rozměry lze desky snadno přiříznout odlamovacím nožem díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu.

<a name='LT'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakašírovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k liniovému odvodnění Schlüter-KERDI-LINE umístěnému u stěny. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na obou stranách na odvodňovací žlab. V případě vertikálního odvodnění lze spádovou desku pokládat i přímo na vhodný podklad, zajištěný ze strany stavby. Na individuální rozměry lze desky snadno přiříznout odlamovacím nožem díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS


Schlüter® - KERDI-SHOWER-LTS montáž krátkou stranou ke stěně

Upozornění:
* Vhodné pro Schlüter-KERDI-LINE-H – nevhodné pro Schlüter-KERDI-LINE-V.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS montáž dlouhou stranou ke stěně


Schlüter®-Kerdi-Shower-L


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka