logo
Trittschalldämmung

Kročejová izolace pro rekonstruované objekty

Schlüter-DITRA-SOUND: Prostředek proti kročejovému hluku

Ticho léčí. Proto je pro každého důležité, aby si po namáhavém a hlučném dni mohl mezi svými čtyřmi stěnami odpočinout. To však funguje - především v bytových domech - pouze tehdy, když mají jednotlivá podlaží i funkční kročejovou izolaci, která snižuje zatížení hlukem na únosných 46-53 decibelů (dle DIN 4109). Právě ve staré zástavbě však přesně toto často chybí. Příčina spočívá v tom, že instalovat dodatečnou kročejovou izolaci bylo doposud možné pouze s velkými náklady, protože se v běžném případě pokládá pod potěr. Jinou cestou jde Schlüter-Systems se svým inovativním řešením Schlüter-DITRA-SOUND.

Jedná se o těžkou polyetylénovou fólii, která je na lícové i rubové straně opatřena nosnou střiží a pokládá se do tenké vrstvy lepidla mezi podklad a vrchní krytinu. Přenášení kročejového hluku do sousedních místností se tak značně snižuje a kvalitní podlahová krytina z keramické dlažby nebo přírodního kamene zůstává trvale bez trhlin a jiného poškození.
Při sanaci lze trhliny v potěru, u kterých lze očekávat již jen malé změny jejich šířky a žádný výškový posun, překlenout pomocí Schlüter-DITRA-SOUND.

Již snížení o 10 decibelů pociťuje lidské ucho jako zmírnění intenzity hluku o polovinu, což zvyšuje kvalitu bydlení. Schlüter-DITRA-SOUND způsobuje dokonce snížení kročejového hluku o 13 decibelů (dle DIN EN ISO 140-8).

Schlüter-DITRA-SOUND má navíc ještě další vlastnost snižující hluk: velkoobjemové stlačitelné izolační materiály např. minerální vlny nebo tvrdá pěna mohou dutým prostorem pod krytinou způsobit takzvaný bubnový efekt. Tento efekt je minimalizován nestlačitelnou těžkou fólií od Schlüter-Systems.

Použitím desek DITRA-SOUND jako kročejovou izolaci se konstrukční výška podlahy mění pouze minimálně, protože tloušťka vrstvy činí pouhé 3 mm. Protože je polyetylén navíc mimořádně odolný vůči vodným roztokům solí, kyselin, louhů, olejům a většině organických rozpouštědel, je použití Schlüter-DITRA-SOUND navíc vhodné v oblastech, ve kterých se takové látky používají.

Desky, které lze odlamovacím nožem přiříznout na míru, se pokládají do tenké vrstvy vhodného hydraulicky tuhnoucího lepidla, naneseného ozubenou stěrkou 3 x 3 nebo 4 x 4 mm a přitlačují se celoplošně hladítkem nebo přítlačným válečkem, aby se mohla nosná střiž na spodní straně mechanicky ukotvit do lepidla. Dilatační spáry potěru je přitom nutné zohlednit a převzít ve stejné šíři.

Pro vyloučení zvukových mostů  je nutné překrýt všechny spoje na sraz samolepicí krycí páskou Schlüter-DITRA-SOUND-KB. V oblasti napojení stěny se použije obvodová páska Schlüter-DITRA-SOUND-RSK, aby se ani tady nemohly tvořit zvukové mosty.

 

Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?