logo

Tisková zpráva - Iserlohn - 16.02.2012

Úspora energie s keramikou

Schlüter-BEKOTEC-THERM:

zoom

Úspora energie s keramikou a přírodním kamenem – inovativní keramická klima podlaha Schlüter-BEKOTEC-THERM to umožňuje.

Koncepce „Úspora energie s keramikou“ sdružuje známé evropské obchodníky, výrobce a obkladače a jejich svazy a systémové partnery z průmyslu a jejím cílem je prezentovat zákazníkům řešení pro zdravé bydlení a úsporu energie s obklady z přírodního kamene a keramiky. Společnost Schlüter-Systems se iniciativy aktivně účastní keramickou klima podlahou Schlüter-BEKOTEC-THERM, kterou představuje na veletrhu Bauen & Energie.

Keramickou klima podlahou BEKOTEC-THERM vytváří Schlüter-Systems nová měřítka. Vedle mnoha výhod, které nabízí krytina z přírodního kamene nebo keramiky, se pro podlahové vytápění speciálně využívá efektivní rozvádění tepla díky již zmíněné dobré tepelné vodivosti. Podlahu lze přitom dle potřeby ohřívat nebo chladit. Příslušným způsobem temperovaná voda se přivádí trubkami vestavěnými do podlahové konstrukce.

Efektivnost takové topné a chladicí plochy přirozeně je závislá především na celkové konstrukci. Na jedné straně je nutné mít k dispozici vodu potřebné teploty pro topení a chlazení. Na druhé straně spočívá úkol topné a chladicí plochy v co možná nejefektivnější transformaci teploty přiváděné vody na příjemnou pokojovou teplotu. Na rozdíl od radiátorových topných těles však „topné těleso podlahu“ nelze vyrábět jako průmyslově konstruovaný hotový výrobek. Musí být individuálně naprojektována a vyrobena z jednotlivých stavebních materiálů pro každou stavbu přímo na místě. A přesně zde nabízí konstrukční skladba Schlüter-BEKOTEC-THERM značné výhody.

Patří sem především snadná a spolehlivá montáž, krátká doba provádění, nízká konstrukční výška a efektivní rozvod tepla. Obecně je nutné splnit tři hlavní požadavky na podlahovou konstrukci:

 • Musí splňovat požadavky na užitnou plochu a na přenášení zátěží, které jsou s tím spojené.
 • Musí požadovaným způsobem temperovat vzduch v místnosti.
 • Musí splňovat izolační požadavky kladené na kročejovou a / nebo tepelnou izolaci.

Základním produktem systému BEKOTEC je fóliová nebo polystyrénová potěrová deska se speciální strukturou výlisků, která se pokládá na konvenční desky z izolačního materiálu. Topné trubky se potom pokládají v předepsaném rozestupu mezi výlisky, ve kterých se samy uchytí. V dalším kroku se na tuto desku s výlisky nanesou cementvý potěr nebo litý potěr tak, aby výlisky a tím i potrubí překryly pouze o minimálně 8 mm. Dilatační spáry, kari sítě nebo armovací vlákna nejsou nutné. Již sedm dní po dokončení lze podlahové topení zprovoznit a obloženou plochu využívat. Keramickou klima podlahu lze zatěžovat do 5 KN/m2 a zůstává trvale prostá trhlin a vyboulení – na to poskytuje společnost Schlüter-Systems objektovou záruku v délce pěti let.

Z malého množství potěru, který činí méně než 30 l/m2 logicky vyplývají tepelně technické výhody, protože výměna tepla mezi topnými trubkami a krytinou probíhá přímo na povrchu potěru. V kombinaci s propojenými vzduchovými kanálky separační rohože mezi potěrem a dlažbou se teplo předává rychle a rovnoměrně keramice a rozvádí se. Vzniká efektivní a rychle reagující keramická klima podlaha, se kterou lze dosáhnout požadované pokojové teploty pro útulné klima již při teplotách na přívodním potrubí cca 30 °C. A čím nižší je potřebná teplota na přívodním potrubí, tím nižší je rovněž energetická potřeba. U tak nízkých teplot lze ideálně využívat regenerativních zdrojů energie jako zemní teplo pomocí tepelných čerpadel nebo solární energii.

Při teplotách na přívodním potrubí cca 17 °C lze konstrukci Schlüter-BEKOTEC-THERM využívat i jako chladicí plochu. Vedle mnoha dalších předností proto přírodní kámen a keramika vítězí v porovnání s jinými podlahovými krytinami i svým využitím pro klima podlahu s jasnými výhodami.

Přehled výhod:

 • Nízká konstrukční výška
 • Nízká hmotnost
 • Krátká doba montáže
 • Žádné dilatační spáry v potěru
 • Žádné omezení pro formát dlažby resp. přírodního kamene
 • Rychle reagující topná a chladicí plocha
 • Nízká spotřeba energie
 • Efektivní využívání regenerativní energie
 • 5 letá záruka na objekt
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?