close cookiebox

Cookies na internetových stránkách Schlüter

Používáme cookies, abychom Vám umožnili příjemnou práci online. Pokud Vaše nastavení ohledně cookies nezměníte, vycházíme z toho, že s uložením cookies souhlasíte. Nastavení cookies můžete ve Vašem prohlížeči kdykoliv změnit. Další informace

logo

Impressum

Tyto internetové stránky představují informační nabídku společnosti

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn

Telefon:+ 49 23719710
Telefax:+ 49 2371971111
E-mail: info@schlueter.de

Jednající společník: Werner Schlüter
Obvodní soud Iserlohn . HRA č. 2099
ILN 40 1183200 000 3
DIČ: DE813037397

Odpovědnost za obsah

Obsah byl vytvořen s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nepřebíráme žádnou záruku.

Jako poskytovatel služeb neseme dle § 7 odst. 1 zákona o telemédiích odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách dle všeobecných zákonů. Dle §§ 8 až 10 zákona o telemédiích však nejsme jako poskytovatelé služeb povinni kontrolovat přenášené nebo uložené informace nebo zkoumat okolnosti poukazující na protiprávní činnost. Závazky k odstraňování nebo blokování užívání informací dle všeobecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Příslušná odpovědnost je však možná teprve od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Jestliže se dozvíme o příslušném porušení práva, odstraníme neprodleně tyto obsahy.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme převzít za tento cizí obsah žádnou odpovědnost. Za obsah těchto odkazovaných stránek nese odpovědnost vždy příslušný poskytovatel služeb nebo provozovatel stránek. U odkazovaných stránek byla v okamžiku vložení odkazu provedena kontrola na eventuální porušení práva. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku vložení odkazu nalezen. Permanentní kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétního podnětu týkajícího se porušení práva myslitelná. Jestliže se dozvíme o takovém porušení práva, tyto odkazy neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořená provozovatelem na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích osob jsou příslušným způsobem označeny. Množení, zpracování, šíření a jakýkoliv druh zhodnocení mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zpracovatele.  Download a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Provozovatelé této stránky se snaží vždy zohledňovat autorská práva jiných osob resp. využívat vlastní vytvořená, nelicencovaná díla.

Obrázky: Schlüter-Systems KG, Fotolia, Istockphoto, Shutterstock Images, Getty Images, Corbis a Photocase

Ochrana dat

Pokud jsou na našich stránkách získávána osobní data (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak pokud možno vždy na dobrovolném základě. Využívání nabídek a služeb probíhá, pokud možno, vždy bez uvádění osobních dat.

Poukazujeme na to, že může přenos dat na internetu (např. při komunikaci pomocí e-mailů) vykazovat bezpečnostní mezery. Soustavná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Protestujeme tímto výslovně proti používání kontaktních dat zveřejněných v rámci tirážní povinnosti třetími osobami k zasílání reklamy, která nebyla výslovně vyžádána. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, např. formou e-mailů se spamy.

Sběr a zpracování osobních dat

Sběr osobních dat se provádí pouze tehdy, jestliže nám je sdělíte sami od sebe, např. za účelem vyžádání podkladů.

Vaše registrační data zpracováváme za předpokladu Vašeho souhlasu pro účely reklamy a průzkumu trhu a za účelem úprav elektronických služeb v souladu s potřebami.

Používání a předávání osobních dat

Osobní data získaná v rámci internetových stránek společnosti Schlüter-Systems KG se bez Vašeho souhlasu používají pouze pro zpracování Vašich poptávek. Neprovádí se jejich předávání ostatním třetím osobám.

Váš souhlas s používáním dat můžete s účinkem do budoucna samozřejmě kdykoliv odvolat.

Souhlas se vkládáním cookies

Schlüter-Systems KG vkládá při Vaší návštěvě našich internetových stránek cookies. Používání a rozsah cookies můžete nastavením Vašeho počítače sami určit (obvykle v internetovém prohlížeči, např. Internet Explorer).

Vycházíme z toho, že s vkládáním cookies souhlasíte, pokud to připouští Váš prohlížeč. Ohledně ochrany dat odkazujeme na kapitolu ochrana dat.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetovou analytickou službu společnosti Google Inc.  ("Google") Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory ukládané na Váš počítač a umožňující analýzu, jak používáte tyto internetové stránky.

Informace o používání této internetové stránky (včetně Vaší IP adresy), které cookie vytváří, se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají do paměti. Google tyto informace použije pro vyhodnocení Vašeho používání internetové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu. Google tyto informace předá eventuálně třetím osobám, pokud je to předepsané zákonem nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto data z pověření Google. Google neuvede v žádném případě Vaši IP adresu ve spojení s jinými daty Google.

Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; poukazujeme však na to, že možná nebudete schopni využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto internetových stran. Používáním těchto internetových stránek vyslovujete svůj souhlas se zpracováním dat, která o Vás byla získána, společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Přípustné využití obsahu

Při využívání je nutné dodržovat autorská práva, práva na ochranu osobnosti, známková práva a ostatní ochranná práva třetích osob. Chráněny jsou např. celé internetové stránky společnosti Schlüter-Systems KG včetně prezentovaných obrázků a značek jako např. "Schlüter®-DITRA 25".

Tyto internetové stránky a tyto podmínky pro používání nemohou být chápány tak, že byla poskytnuta licence nebo jiné právo k ochranným právům společnosti Schlüter-Systems KG. Zavazujete se, že nebudete obsah jakýmkoliv způsobem zneužívat.

Odkazy na stránky společnosti Schlüter-Systems KG

Nastavení hyperlinkových odkazů na úvodní stránku Schlüter-Systems jako např. http://www.schlueter.de/ je přípustné, jestliže

odkaz vede k úplnému novému načtení stránky, na kterou ukazuje, aniž by byla cílová stránka vložena do rámu (frame), jestliže bude společnost Schlüter-Systems KG v průběhu 24 hodin po nastavení odkazu informována e-mailem na adrese press@schlueter.de, jestliže bude z úpravy odkazu zřejmé, že se o takový odkaz jedná / na odkazující stránce bude použito buď slovo "Odkaz na Schlüter-Systems" nebo nadpis příslušné stránky společnosti Schlüter-Systems KG, na kterou odkaz ukazuje, ve spojení se slovem "Odkaz na Schlüter-Systems", nebo bude odkaz označen aktuálním logem Schlüter-Systems.
Odkazy, které se od výše uvedeného liší, vyžadují před vložením souhlas společnosti Schlüter-Systems KG. Společnost Schlüter-Systems KG si vyhrazuje právo nastavení odkazu zakázat navzdory dodržení výše uvedených závazků.

Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image

Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?